A
A
C
Ferie na sportowo w Koperniku
Ferie na sportowo w Koperniku

Zachęcamy uczniów do aktywnego spędzania czasu w czasie ferii zimowych. W naszej szkole organizowane są otwarte zajęcia sportowe pod okiem nauczycieli wychowania (…)

10 lutego 2018 czytaj więcej
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Z dużym entuzjazmem uczniowie Powiatowego Zespołu nr 10 w Kętach odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w etapie podstawowym XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. (…)

30 stycznia 2018 czytaj więcej
„20-stka” w Krakowie
„20-stka” w Krakowie

27.01.2018 r. ekipa Kółka Turystycznego ,, 20- stka” wyruszyła na kolejną wyprawę, tym razem do Krakowa. Celem było zwiedzenie wystawy szopek krakowskich, (…)

29 stycznia 2018 czytaj więcej
Kolędowanie z Seniorami
Kolędowanie z Seniorami

Uczniowie kęckiego Kopernika kolędowali w Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów w Kętach. „Śpiewająca 10” to grupa młodzieży wraz z opiekunami, którzy gościli (…)

29 stycznia 2018 czytaj więcej
S.O.S. LO Kopernik w Budapeszcie
S.O.S. LO Kopernik w Budapeszcie

Klasy sportowe Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego z Powiatowego Zespołu Nr10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Kętach im. Mikołaja Kopernika pod opieką Marka Błasiaka, Macieja (…)

16 maja 2017 czytaj więcej

Poznaj kęckiego Kopernika

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach jest szkołą o bogatych tradycjach. Placówka istnieje od 1963 roku, kiedy to powstała zasadnicza szkoła zawodowa.

Młodzież naszego zespołu uczęszcza do 3 typów szkół:

Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach i pracowniach przedmiotowych. Uczniowie Kopernika są laureatami konkursów i zawodów na różnych szczeblach.

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych to nie tylko miejsce nauki to także miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Na terenie szkoły działają liczne koła zainteresowań i sekcje sportowe.

Obecnie uczestniczymy w projektach:

W poprzednich latach realizowaliśmy projekty:

Od 24 lat bierzemy udział w Polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Obecnie realizujemy Polsko-ukraińską wymianę młodzieży.

Siatkarski Ośrodek Szkolny

W ramach programu każdy Siatkarski Ośrodek Szkolny został zaopatrzony w nowoczesny sprzęt treningowy, sfinansowano także zatrudnienie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej oraz system rozgrywek pomiędzy szkołami, które zakwalifikowały się do programu.

Erasmus

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Modernizacja kształcenia zawodowego w małopolsce

Województwo Małopolskie stawia na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. Korzystając z możliwości, jakie dają fundusze europejskie i bazując na dotychczasowych

Technikum

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Branżowa szkoła I stopnia