A
A
C

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca br. społeczność naszej szkoły wzięła udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor szkoły p. Ilona Kula podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za ich całoroczną pracę. Następnie wręczyła uczniom, którzy zdobyli najwyższą średnią za wyniki w nauce świadectwa z biało-czerwoną flagą RP. Najlepszym uczniem technikum został Jakub Socała z klasy III T o profilu technik informatyk (średnia ocen 5.44) a najlepszym uczniem liceum ogólnokształcącego  Jakub Żurek (średnia ocen 4,81).

Podczas rozdania świadectw w kęckim Koperniku wicedyrektor ds. praktyk p. Dagmara Kojder-Pyrdziak wręczyła uczniom wyjątkowe certyfikaty.  Tym samym Motorola Solutions System Polska Sp. z o.o. w Krakowie potwierdziła udział naszych uczniów w semestralnym kursie. Tematyka dotyczyła programowania w języku Javascript. W kursie udział wzięli chętni uczniowie klas w zawodzie technik informatyk. Zajęcia odbywały się on-line w szkolnej pracowni komputerowej z wykorzystaniem sprzętu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, a prowadzili je pracownicy firmy Motorola.

Ponadto nagrodzono uczniów za działalność na rzecz społeczności uczniowskiej, za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz za pracę w szkolnym Klubie Wolontariusza „KOPERNIK”. Kierownik Ochotniczych Hufców Pracy p. Małgorzata Szatan wyróżniła naszych uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej I stopnia za udział w konkursach i pracę na rzecz OHP.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor szkoły mgr Ilona Kula pogratulowała uczniom, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce, w sporcie oraz na polu zawodowym. Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w edukację, za cierpliwość, życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Na koniec swojego wystąpienia złożyła wszystkim życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Do zobaczenia za dwa miesiące.

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 27 czerwca 2019 20:40