A
A
C

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY

Rozwój gospodarczy i niskie bezrobocie oznacza, że sytuacja na krajowym rynku pracy na obecną chwilę jest coraz lepsza. Absolwenci szkół takich jak; technikum czy zawodowa ze znalezieniem pracy nie mają większego problemu ponieważ posiadają pełne kwalifikacje zawodowe. W nieco gorszej sytuacji są absolwenci liceum ogólnokształcącego.  Oni by zdobyć lepiej płatną pracę te kwalifikacje muszą uzupełnić podejmując studia na uczelniach wyższych, naukę  w szkole policealnej  czy kończąc kursy zawodowe. Zadowalający jest fakt, że coraz bardziej wzrasta  w młodych ludziach  świadomość zdobycia doświadczenia zawodowego i kwalifikacji praktycznych dla właściwego funkcjonowania na rynku pracy. Absolwent w pełni wykwalifikowany może liczyć na lepsze zarobki niż 5 czy 10 lat temu. Jest to spowodowane znacznym brakiem „ rąk do pracy”. W dalszym ciągu będą potrzebni pracownicy w branży: budowlanej,  produkcyjnej, IT, transportowej, medyczno-opiekuńczej, usługowej,  finansowej.  Jednak wszystko nie jest takie proste jak nam się wydaje. Praca jest a  młody człowiek bardzo często wybiera  źle. Problem leży w braku świadomości ucznia ale także rodzica  w trakcie wyboru szkoły i zawodu. Bardzo często młodzież nieprzygotowana dokonuje złych wyborów, kierując się wpływami kolegów czy modą. Zły wybór niesie za sobą olbrzymie konsekwencje w przyszłości. Największy nacisk winien być  w szkołach podstawowych, gdzie uczeń z pełną świadomością wybierze zawód. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do prawidłowego wyboru zawodu, kierunku dalszego kształcenia   i pracy zawodowej. Nie bójmy się wybierać szkoły branżowe.  Dzisiaj te szkoły wyglądają trochę inaczej niż kiedyś, a i szansa na dalszą edukację  się zwiększyła. Uczeń który wybierze szkołę branżową I stopnia może kontynuować edukację po trzech latach w szkole branżowej II stopnia, a tym samym ukończyć średnią szkołę, zdać maturę i iść na studia. Jest to olbrzymi przełom w szkolnictwie zawodowym.

Sukces zawodowy, sukces na rynku pracy to odpowiedni wybór  ścieżki edukacyjnej i zawodu. Pracownik XXI wieku musi kierować się najnowszymi trendami i nieustannie wzbogacać swoją wiedzę.  Powinien mieć uprawnienia zawodowe z minimum dwóch dziedzin zawodowych, co da mu dużą przewagę. Znajomość jednego lub więcej języków jest bardzo wskazana. Powinien być mobilny zawodowo czyli nastawiony na ciągłe przekwalifikowanie .  Młodzież objęta profesjonalną pomocą doradczą  może aktywnie wejść na rynek pracy zgodnie z trendami Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne są działania doradców zawodowych.

Drodzy koledzy doradcy zawodowi ! Pamiętajmy o tym, że mamy do wykonania niebagatelną misję. W  naszych rękach spoczywa przyszłość młodego człowieka. Dobrze dobrany zawód to szczęśliwy pracownik i zadowolony pracodawca ! Wspierajmy  młodego człowieka i  jego karierę!

W związku ze zbliżającymi się wakacjami życzę wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom dobrego wypoczynku.

Doradca zawodowy

Maria Hankus-Godzisz

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 20 czerwca 2019 23:19