A
A
C

Akcja profilaktyczna w Koperniku

Akcja profilaktyczna w Koperniku

„Program Ars – czyli jak dbać o miłość. Nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień”

Program edukacyjny, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” ma na celu ograniczenie używania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy). Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.Program „Ars – czyli jak dbać o miłość” został zrealizowany w naszej szkole w miesiącach: marcu i kwietniu 2019 roku. Akcją objęte zostały klasy: IV D, IV HC, III gc, III w, III r (grupy dziewcząt).  Zajęcia odbywały się w cyklu 6-godzinnym. Dodatkowo na terenie szkoły zostały wywieszone plakaty informujące o tej akcji.Poprzez realizację programu profilaktycznego chciałyśmy wpłynąć na postawy zdrowotne, zachowanie dziewcząt (kobiet) w wieku prokreacyjnym, w taki sposób aby nie piły alkoholu, nie paliły tytoniu i nie używały narkotyków podczas ciąży i karmienia dziecka. Podczas realizacji nie skupiałyśmy się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak: miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i na tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodziło nam o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęcie tego tematu w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż dla rodziny zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (zespół FAS, poronienia, rozpad rodziny, itp.).

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców. Ma wzbudzać u młodych ludzi refleksję nad ważnymi dla nich wartościami, odwołując się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość.

Ważnym aspektem, poruszanym podczas tych zajęć jest sprawa trwałości związków ludzi, rodziny wolnej od nałogów, szczęścia dzieci wychowywanych w kochającej się rodzinie. Mamy nadzieję, że poprzez tego typu działania uda nam się ukształtować prozdrowotne postawy i zachowania młodych ludzi, co korzystnie wpłynie na ich zdrowie i szczęście osobiste w dorosłym życiu.

Odpowiedzialne za akcję: p. Alicja Jurzak, p. Ewa Kos

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 13 maja 2019 17:15