A
A
C

Aktualności

Powrót uczniów na  kształcenie praktyczne od dnia 30.11.2020 r.

Powrót uczniów na kształcenie praktyczne od dnia 30.11.2020 r.

26 listopada 2020 13:10

Na stronie MEN znajdują się bardzo ważne informacje dotyczące powrotu kształcenia praktycznego od 30 listopada 2020 r.
Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada 2020 r. przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Link do strony:
www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-20

Zmiany w kalendarzu pracy Szkoły

Zmiany w kalendarzu pracy Szkoły

24 listopada 2020 14:40
Do 23.12.2020 r.
Wystawienie ocen proponowanych w klasach czwartych  technikum z przedmiotów, które nie będą kontynuowane  w drugim półroczu.
23.12  – 31.12.2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna.
04.01. – 15.01.2021 r.
Ferie zimowe.
Od 11.01. 2021 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
22.01.2021 r.
Zakończenie klasyfikacji za pierwsze półrocze.
26.01.2021 r.
Zebranie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej. Podsumowanie pracy w I półroczu.
26.01.2021 r.
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas.
Ważna informacja dla pracodawców

Ważna informacja dla pracodawców

25 października 2020 00:23

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia Powiatowego Zespołu Numer 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach, będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Źródło:

http://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Informacje na temat ubezpieczenia EDU PLUS

Informacje na temat ubezpieczenia EDU PLUS

21 września 2020 19:52

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby

oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do

problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

EDU PLUS

Rekrutacja Uczniów na Kurs Prawo Jazdy kat. B

Rekrutacja Uczniów na Kurs Prawo Jazdy kat. B

15 września 2020 20:36

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, w ramach programu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej oraz branży turystyczno-gastronomicznej  Powiatu Oświęcimskiego ogłasza rekrutację uczniów na kurs

Strona 1 z 3512345...102030...Ostatnia »