A
A
C

Alkogogle i narkogogle – świat w innym wymiarze

Alkogogle i narkogogle – świat w innym wymiarze

W ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom dnia 17 kwietnia 2019 r w PZ nr 10 SME w Kętach, odbyły się zajęcia z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli. Zajęcia te zostały przeprowadzone w klasach: II D, II T, III T przez nauczycielki wychowania fizycznego panie: Ewę Kos i Alicję Jurzak, które poinformowały uczniów, jak działają narkogogle i alkogogle oraz przeprowadziły ćwiczenia z uczniami.

W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów uczestnicy zajęć mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli – specjalnych  okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie, jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu. Okazało się, że założenie okularów skutkuje podwójnym widzeniem, spowolnieniem czasu reakcji, problemem z ustaleniem odległości, myleniem kierunków, pogorszeniem koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu, zniekształceniem widzenia kolorów. Pomimo dużej dawki śmiechu, ćwiczenia te dały pełną świadomość tego, jak trudno wykonywać zwykłe czynności po spożyciu tych środków. Uczniowie obserwując kolegów ćwiczących w okularach, mogli dostrzec, jak zachowuje się człowiek będący pod wpływem substancji psychoaktywnych, często nieświadomie mogący wyrządzić krzywdę sobie lub innym ludziom.

„Pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu” to kolejne  zajęcia zorganizowane w tym dniu dla młodzieży naszej szkoły z klas I HC, II D, II hr, Iw, I mb. Tematyka ta została przedstawiona uczniom przez panią Dorotę Kram z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oświęcimiu. Po krótkiej prezentacji i prelekcji prowadzącej spotkanie, uczniowie mogli wykonać badanie na smokolajzerze, który wskazywał  im poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Osoby, które palą papierosy najczęściej mają podwyższony poziom tlenku węgla w organizmie. Młodzież chętnie poddała się badaniom i po instruktażu prowadzącej, sama odczytywała sobie wyniki. Warto podkreślić, że nie trzeba być aktywnym palaczem, aby mieć uszkodzenia płuc jak nałogowy palacz.

Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży szkodliwości działania alkoholu, papierosów i substancji psychoaktywnych na organizm człowieka.

Komisja Profilaktyczno – Wychowawcza

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 29 kwietnia 2019 15:14