A
A

Kucharz

Charakterystyka zawodu 

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kucharz dysponuje wiedzą dotyczącą różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników  tworząc wyrafinowane w smaku potrawy, desery, napoje. Posiada umiejętności podawania przygotowanych przez siebie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Ponadto kucharz układa menu, jadłospisy oraz zarządza wydatkami na produkty spożywcze.

Miejscem pracy dla kucharza mogą być wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się   prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, publiczne miejsca żywienia, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Można także rozpocząć własną działalność cateringową i obsługiwać prywatne imprezy lub zająć się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych dla innych firm z sektora usługowo-gastronomicznego.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w branżowej szkole I stopnia  trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny – kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu kucharza.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.