A
A

Kucharz

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kształcąc się w zawodzie kucharz posiądziesz wiedzę dotyczących różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników  najlepszej jakości tworząc wyrafinowane w smaku potrawy, desery, napoje. Zdobędziesz umiejętności podawania przygotowanych przez siebie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie, tak aby serwowane przez Ciebie dania wyglądały jak dzieła sztuki.

Wśród Twoich nowych nabytych zdolności znajdzie się również układanie menu, jadłospisów oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Miejscem pracy dla kucharza mogą być wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się   prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, publiczne miejsca żywienia, ośrodki wypoczynkowe, szpitale szkoły,  przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Można także rozpocząć własną działalność cateringową i obsługiwać prywatne imprezy lub zająć się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych dla innych firm z sektora usługowo-gastronomicznego.

 Kwalifikacje zawodowe

Nauka w branżowej szkole I stopnia  trwa 3 lata.

Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający na uzyskanie kwalifikacji:

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

(egzamin z następujących umiejętności):

  1. Magazynowanie surowców piekarskich
  2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
  3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
  4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich.