A
A

Mechanik pojazdów samochodowych

Charakterystyka zawodu

We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży samochodowej rośnie z roku na rok. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający mu na uzyskanie kwalifikacji

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 2. Naprawa zespołów i podzespołów samochodowych.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu mechanika pojazdów samochodowych.

Uczniowie szkoły zawodowej mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach AUTO – CAD, spawania, obsługi wózków widłowych oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC.”

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 2. Naprawa zespołów i podzespołów samochodowych.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu mechanika pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach:

 • elektromechanik pojazdów samochodowych – po potwierdzeniu kwalifikacji
  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
 • technik pojazdów samochodowychpo potwierdzeniu kwalifikacji:
  • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
  • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  • oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

 

Uczniowie szkoły zawodowej mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach AUTO – CAD, spawania, obsługi wózków widłowych oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC.