A
A

Mechanik pojazdów samochodowych

Charakterystyka zawodu.

Mechanik pojazdów samochodowych konserwuje, zajmuje się obsługą techniczną i naprawą silników oraz zespołów i układów mechanicznych w samochodach osobowych. Podczas pracy posługuje się on elektronicznym sprzętem pomiarowym, testowym i diagnostycznym. Do jego narzędzi pracy należą również młotki, śrubokręty, klucze, narzędzia ręczne, pneumatyczne lub elektryczne.

Praca w tym zawodzie wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Ważna jest zdolność koncentracji, cierpliwość i sprawne posługiwanie się narzędziami.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu mechanika pojazdów samochodowych.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.