A
A

Elektryk

Charakterystyka zawodu.

Elektryk to wykwalifikowany rzemieślnik, który projektuje, instaluje, konserwuje oraz naprawia systemy elektryczne używane w budynkach mieszkalnych, firmach, fabrykach dosłownie wszędzie tam, gdzie możemy znaleźć urządzenia elektryczne.

Elektrycy pracują wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniając bezpieczne i niezawodne działania urządzeń.

W pracy w zawodzie ważne są następujące sprawności i zdolności: zdolność koncentracji, podzielność uwagi, wyobraźnia przestrzenna, rozumowanie logiczne, dobra pamięć, wyobraźnia i myślenie twórcze, uzdolnienia techniczne.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu elektryka.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.