A
A

Piekarz

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

Zadaniem piekarza jest wytwarzanie różnego rodzaju pieczywa. Może on specjalizować się w pieczeniu jednego typu produktu, takiego jak: chleby, rogale, babeczki, bułki. Może też sporządzać nowe receptury. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane, z zachowaniem zasad technologicznych.
Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach produkujących pieczywo i wyroby ciastkarskie. Mogą również podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej  trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający na uzyskanie kwalifikacji:

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
• Magazynowanie surowców piekarskich
• Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
• Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
• Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.3.  Produkcja wyrobów piekarskich  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika technologiiżywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskanie wykształcenia średniego.