A
A

Piekarz

Charakterystyka zawodu

Zadaniem piekarza jest wytwarzanie różnego rodzaju pieczywa. Może on specjalizować się w pieczeniu jednego typu produktu, takiego jak: chleby, rogale, babeczki, bułki. Może też sporządzać nowe receptury. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane, z zachowaniem zasad technologicznych.
Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach produkujących pieczywo i wyroby ciastkarskie. Mogą również podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej  trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu piekarza.

Zajęcia praktyczne realizowane są w piekarni. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.