A
A

Dokumenty

1. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju PZNr10SME im. M. Kopernika w Kętach na lata 2012-2017.

2. Wyniki ewaluacji zewnętrznej – „Kopernik” BEZPIECZNĄ SZKOŁĄ !!!

3. Statut Szkoły

4. Plan ewakuacji Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach

5. Bezpieczne ferie

6. Procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy

7. Filmy instruktażowe dla osób głuchoniemych w celu skontaktowania się z numerem alarmowym 112.

8. 10 zasad bezpieczeństwa młodzieży w czasie wakacji !!!