A
A

Dokumenty

1. Wyniki ewaluacji zewnętrznej – „Kopernik” BEZPIECZNĄ SZKOŁĄ !!!

2. Statut Szkoły

3 Plan ewakuacji Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach

4. Bezpieczne ferie

5. Procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy

6. Filmy instruktażowe dla osób głuchoniemych w celu skontaktowania się z numerem alarmowym 112.

7. 10 zasad bezpieczeństwa młodzieży w czasie wakacji !!!