A
A
C

Doradca zawodowy

Szkolny doradca zawodowy

OFERTA

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy  i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji wychowawczych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
 • Wycieczki na ; targi pracy, targi edukacyjne , do zakładów pracy, na dni otwarte szkół wyższych itp.

Podczas  zajęć grupowych :

 • uczniowie są wspierani w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

Podczas zajęć indywidualnych :

 • doradca ustala  potencjał ucznia
 • doradca analizuje testy czy kwestionariusze wypełnione przez uczniów
 • uczniowie otrzymują informacje :
  – o trendach na rynku i ofertach pracy,
  – o lokalnych szkołach policealnych,
  – o uczelniach wyższych,
  – o KKZ-tach i innych kursach,
  – o specyfice zawodów.

Podsumowaniem  rozmowy jest wypracowany wspólny INDYWIDUALNY PLANU DZIAŁAŃ

  

DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO :

 Poniedziałek – 11:30 – 15:30

Wtorek – Piątek – 08:00 – 12:30

 Istnieje możliwość umówienia zajęć grupowych czy indywidualnych poza godzinami.

Serdecznie zapraszam do współpracy : nauczycieli, uczniów i rodziców.

Doradca zawodowy: Maria Hankus-Godzisz