A
A
C

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Ilona Kula

 

WICEDYREKTORZY:

mgr Halina Palarczyk-Karp
mgr Dagmara Kojder-Pyrdziak
mgr inż. Dorota Gawron