A
A

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Ilona Kula

 

WICEDYREKTORZY:

mgr Halina Palarczyk-Karp
mgr Dagmara Kojder-Pyrdziak


Stan na dzień 01.09.2019 r