A
A

Erasmus+ 2020-2023

Kopernik podsumowuje kolejny projekt Erasmus+

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach zakończył realizację kolejnego projektu Erasmus+. Dzięki pozyskanym przez szkołę środkom w wysokości 61 158 euro, 32 uczniów klas trzecich technikum wzięło udział w zagranicznych stażach zawodowych w hiszpańskim Alicante i portugalskiej Lizbonie.

Oprócz zdobywania umiejętności i kompetencji językowych, informatycy i elektronicy mieli okazję poznania kultury oraz miejsc istotnych dla krajów goszczących. Grupa Hiszpańska, dla której wyjazd został zorganizowany w maju 2022 roku, wraz z uczestnikami staży z innych krajów, oprócz Alicante, odwiedziła m.in. Kartagenę, Murcję i Elche. Grupa Portugalska, która wyjechała na staże w 2023 roku, zwiedziła m.in. Lizbonę, Fatimę i Obidos.

Udział w projekcie poprzedzony był przygotowaniem kulturowym, pedagogicznym i językowym. W ramach tego przygotowania uczniowie uczestniczyli m.in. w warsztatach dotyczących różnic i podobieństw kulturowych prowadzonych przez zagranicznych wolontariuszy, kursach języka angielskiego oraz języka kraju goszczącego.

Koordynatorem projektu była mgr inż. Dorota Gawron, a za ewaluację projektu odpowiedzialna była mgr Urszula Kudłacik. Funkcję opiekunów młodzieży podczas zagranicznych staży, oprócz koordynatora projektu, pełnili mgr Alicja Jurzak i mgr Maria Czechowska.

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu 2020‐1‐PL01‐ KA116‐079364 Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

 


 Zagraniczne staże zawodowe informatyków i elektroników Kopernika w HiszpaniiCzytaj tłumaczenie w języku angielskim

15-osobowa grupa uczniów kęckiego Kopernika kształcąca się w zawodach technik informatyk i technik elektronik wzięła udział w dwutygodniowych stażach zawodowych w hiszpańskim Alicante.

Uczestnicy wyjazdu zrealizowanego w ramach projektu Erasmus+ 2020-1-PL01- KA116-079364 „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej”, poznawali zasady funkcjonowania przedsiębiorstw branżowych. Pod okiem zagranicznych opiekunów praktyk wykonywali powierzone im zadania.

Staże zawodowe stały się również okazją do odkrycia dziedzictwa kraju goszczącego.

W trakcie realizowanego w czasie wolnym programu kulturowego uczniowie poznali zabytki Alicante, a także odwiedzili słoneczną Murcję.  Zwiedzili położoną nad brzegiem Morza Śródziemnego Kartagenę ze słynnymi ruinami rzymskiego amfiteatru. Wizyta w Elche stała się okazją do podziwiania istniejących nieprzerwanie od czasów starożytnych, największych w Europie, wpisanych na listę UNESCO, gajów palmowych.

Projekt 2020-1-PL01- KA116-079364 „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Koordynatorkami projektu są nauczycielki Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach mgr inż. Dorota Gawron i mgr Urszula Kudłacik.

 


Portugalska przygoda informatyków kęckiego Kopernika.

Czytaj tłumaczenie w języku angielskim

 

W ramach projektu Erasmus+ 17 uczniów Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach realizowało dwutygodniowe staże w portugalskich przedsiębiorstwach branży informatycznej

Uczniowie w trakcie staży doskonalili kompetencje zawodowe, językowe oraz społeczne. Poznawali specyfikę działania firm branży IT, podnosząc jednocześnie umiejętności z zakresu komunikacji w języku angielskim.

Dni wolne od zajęć stały się dla uczniów okazją do poznania kultury oraz dziedzictwa Portugalii. Jeden weekend został przeznaczony na zwiedzanie Lizbony. W kolejnym razem ze stażystami z Rumunii, Litwy i Czech odwiedzili Fatimę, Obidos i położone nad Oceanem Atlantyckim Nazare.

Koszty pobytu uczniów takie jak przeloty, zakwaterowanie, wyżywienia, wycieczki, czy kieszonkowe w całości zostały pokryte z uzyskanego przez szkołę dofinansowania.

Opiekunami uczniów były nauczycielki Dorota Gawron i Maria Czechowska.

To już kolejny wyjazd uczniów Powiatowego Zespołu nr 10 na zagraniczne staże zawodowe. W poprzednich latach były one realizowane w Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu 2020‐1‐PL01‐ KA116‐079364 Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

 

 


Sukces Kopernika! Gwarantowane dofinansowanie zagranicznych staży do 2027 r.Czytaj tłumaczenie w języku angielskim

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektronicznych otrzymał Akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na okres 01.03.2021-31.12.2027.

Przyznanie certyfikatu jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na organizację  wyjazdów uczniów klas trzecich technikum na zagraniczne staże zawodowe.

Do konkursu 2021 o Akredytację, który odbył się w pierwszym półroczu 2021, zgłoszono 563 wnioski. Projekt opracowany przez nauczycielki szkoły mgr inż. Dorotę Gawron i mgr Urszulę Kudłacik znalazł się na pozycji 15.

Pomimo panujących utrudnień związanych z pandemią COVID-19 dyrektor szkoły mgr Ilona Kula pilotuje prace nad organizacją zagranicznych staży zawodowych w pierwszej połowie 2022.

W ramach zaplanowanych na ten rok działań uczniowie i nauczyciele będą mogli podnosić kompetencje poprzez udział w stażach i szkoleniach w Irlandii (koordynator projektu mgr Ewa Marchewka), Hiszpanii, Portugalii, Włoszech (koordynator projektów mgr inż. Dorota Gawron).

 

Akredytacja ERAZMUS