A
A

Erasmus+ Kadra 2019-2022

Podsumowanie projektu „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów”.

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika zakończył realizację projektu „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów”.

W ramach realizowanego w latach 2019-2022 przedsięwzięcia na tygodniowe zagraniczne szkolenia wyjechało 10 nauczycieli szkoły. Wzięli oni udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe. Wyjazdy do Hiszpanii i Portugalii stały się okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów  oraz do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 

 

Zdobyta podczas szkoleń wiedza jest wykorzystywana do podniesienia jakości nauczania w szkole oraz o realizacji kolejnych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.

Więcej informacji na temat projektu i jego rezultatów można znaleźć na stronie projektu dostępnej pod adresem pz10.eu w zakładce Projekty.

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

Kadra PZ nr 10 na kursach w Hiszpanii.

Wakacje to dla nauczycieli Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach doskonały czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W sierpniu 2022 dyrektor szkoły mgr Ilona Kula i nauczycielka języka niemieckiego mgr Agnieszka Kotyńska uczestniczyły w zorganizowanym w hiszpańskiej Walencji kursie Understand yourself, understand your learners.

Wraz z nauczycielami z innych szkół poznawały m.in. techniki rozpoznawania mocnych i słabych stron uczniów. Nauczyły się wykorzystywać tę wiedzę do indywidualizacji procesu nauczania.

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

 

Nauczyciele kęckiego Kopernika doskonalą umiejętności wykorzystania robotyki i rzeczywistości rozszerzonej.

Dwie nauczycielki Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach mgr inż. Dorota Gawron, mgr Ewa Marchewka uczestniczyło w 5-dniowym kursie Robotics and Augmented Reality in 21st School.

W trakcie szkolenia w Portugalii wraz z nauczycielami z Niemiec, Austrii i Rumunii poznawały najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalające na wprowadzenie elementów robotyki na zajęciach w szkole.  Testowały dostępne na rynku aplikacje edukacyjne wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną.

Kolejnym etapem projektu jest wdrożenie poznanych rozwiązań na zajęciach w szkole

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

Nauczyciele kęckiego Kopernika podnoszą kwalifikacje w Walencji.

Kolejne dwie nauczycielki Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach uczestniczyły w zagranicznym kursie zorganizowanym w ramach projektu Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Wicedyrektor szkoły mgr Halina Palarczyk-Karp i nauczycielka geografii mgr Maria Czechowska brały udział w szkoleniu Team Work as a Mean for Enhancing Productivity.

W trakcie kursu poznały najnowsze techniki pracy w grupie. Dowiedziały się jak skutecznie organizować pracę grupy uczniów, wykorzystując potencjał jej wszystkich członków.

Po powrocie do kraju nauczycielki podzielą się zdobyta wiedza z pozostałymi pracownikami szkoły. Poznane nowe metody pracy zostaną wykorzystane na zajęciach z uczniami.

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

 

Czas na nowe zagraniczne kursy dla nauczycieli PZ nr 10.

Panie mgr Małgorzata Dziędziel-Gabryszak i mgr Marcelina Masłowska w maju wyjechały na tygodniowy kurs Health and Safety in Educational Institutions do Hiszpanii.

Szkolenie stało się okazją do zdobycia wiedzy na temat standardów pozwalających skutecznie dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w instytucjach edukacyjnych. Nauczycielki nawiązały nowe kontakty z kolegami z innych krajów. Zostaną one w przyszłości wykorzystane przez szkołę do tworzenia nowych międzynarodowych projektów.

 

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

 


 

 

Cyberbezpieczeństwo i Cyberbullying  – kęcki Kopernik szkoli nauczycieli w Hiszpanii.

W kwietniu 2022 nauczyciele szkoły mgr Aldona Kuk i mgr inż. Andrzej Rodak uczestniczyli w zorganizowanym w hiszpańskiej Walencji szkoleniu Cybersecurity Education for Online Safety.

Wraz z kolegami z innych krajów nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem. Poznawali techniki i sposoby zapobiegania i reakcji na zachowania uczniów związane z przemocą w sieci.

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

 

 

 

 

 

Kategoria: Erasmus, Projekty Data opublikowania: 24 sierpnia 2022 21:17