A
A

Erasmus IRLANDIA HISZPANIA

Irlandzki akcent kęckiego „Kopernika”  Czytaj tłumaczenie w języku angielskim

21 stycznia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie rodziców oraz wszystkich uczestników  projektu Erasmus + „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości”, wyjeżdżających w maju na praktyki zawodowe do Dublina w Irlandii. 14 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 techników informatyków spotkało się, aby podsumować dotychczasowe działania przeprowadzone w projekcie.

Uczniowie przeszli proces rekrutacji, otrzymali dostęp do językowego kursu języka angielskiego online i niebawem rozpoczną  kurs języka angielskiego zawodowego w szkole.

Czekają ich jeszcze zajęcia z różnic i podobieństw kulturowych, zarządzania ryzykiem oraz kulturoznawcze. Mnóstwo ciekawostek i oczywiście ogrom pracy.

 Nie od dziś wiadomo, że  kęcki „Kopernik” dba o to, żeby jego propozycje kształcenia były  zgodne z potrzebami rynku pracy. Już od wielu lat szkoła proponuje swym uczniom możliwość wyjazdu na miesięczne praktyki zawodowe. W swym dorobku  mamy wyjazdy m.in. do Niemiec ( kelnerzy, kucharze), Portugalii (elektronicy, informatycy, kucharze) czy Hiszpanii (informatycy, hotelarze) oraz Anglii (kucharze, hotelarze).

Obecny projekt „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości”, którego realizacja właśnie się rozpoczyna, przewidziany jest dla techników żywienia, hotelarzy oraz informatyków.

W trakcie praktyk uczniowie klas III technikum rozwijają swoje kompetencje zawodowe –  poznają metody i techniki pracy, uczą się wykonywać specyficzne dla danego zawodu czynności i zadania. Zdobywają nowe kwalifikacje i doświadczenia, zapoznają się  z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz poznają specyfikę pracy  europejskich przedsiębiorstw branżowych. Praktykanci muszą się posługiwać na co dzień językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego. Mobilności są okazją do poznania bogatej kultury i dziedzictwa kraju partnerskiego. Wykształcone zostają kompetencje międzykulturowe takie jak otwartość, akceptacja i tolerancja.

Korzyści z  międzynarodowej współpracy są widoczne dla obu stron projektu. Nasi zagraniczni partnerzy również zyskują wymiar europejski poprzez wspólne realizowanie projektu  z  polską szkołą budując swój otwarty na Europę wizerunek.

PZNr10 SME


 

W „Koperniku” już po rekrutacji na staże   zawodowe  w Irlandii

Po podpisaniu w sierpniu 2019 r.  umowy na realizację przez Powiatowy Zespół Nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach   projektu: „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości”, który jest realizowany w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus + zakończyła się rekrutacja na staże zawodowe w Dublinie w Irlandii dla 14 techników żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 techników informatyków. Pozytywna akceptacja komisji rekrutacyjnej wyłoniła ostatecznie tych, którzy  pojadą na praktykę. Podczas czterotygodniowego pobytu w Irlandii uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i te interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej. Cały projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2021. Całkowita kwota dofinansowania pozyskana przez szkołę to 109 410,00 euro.

Należy zaznaczyć, że młodzież „Kopernika”  również w ramach programu Erasmus + w  roku szkolnym 2019/2020  będzie na praktyce w znanej nam już Walencji w Hiszpanii.

Projekt „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości”,  jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

PZNr10 SME

 


 

Kęcki „Kopernik”  zmierza tym razem do IRLANDII  by kształcić się zawodowo.

Kęcki „Kopernik” po raz kolejny otrzymał niebagatelne dofinansowanie na realizację projektu: Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości”, który jest realizowany w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +.

Całkowita kwota dofinansowania pozyskana przez szkołę to 109 410,00 euro. Projekt realizowany  będzie w latach 2019-2021, obejmuje wyjazdy dla hotelarzy i gastronomów 16 uczniów w maju 2020 r.  oraz hotelarzy 18 uczniów w maju 2021 r.

W trakcie realizacji zaplanowanych działań uczestnicy będą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Podczas udziału w 4-tygodniowych praktykach w zagranicznych przedsiębiorstwach   uczniowie  poznają metody i techniki pracy, nauczą się wykonywać specyficzne dla danego zawodu czynności i zadania. Zdobędą nowe kwalifikacje i doświadczenia, zapoznają się  z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz poznają specyfikę pracy przedsiębiorstw branżowych.  Poprawią sprawność posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego, a także zostaną zmotywowani intensywnej nauki.

Wyjazd poprzedzony zostanie udziałem w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym, językowym oraz z zakresu zapobiegania ryzyku. Podczas pobytu w kraju goszczącym rolę organizatora przejmie organizacja partnerska w Dublinie. Mobilności staną się okazją do poznania bogatej kultury i dziedzictwa Irlandii – kraju partnerskiego. Wykształcone zostaną kompetencje międzykulturowe takie jak: otwartość, akceptacja i tolerancja. Przełamane zostaną stereotypy i uprzedzenia wobec odmienności kulturowej.

Należy zaznaczyć, że młodzież „Kopernika”  również w ramach programu Erasmus + w tym roku szkolnym  pojedzie na praktykę do Walencji w Hiszpanii.

Projekt Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” , jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

PZNr10 SME