A
A
C

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w PZ Nr 10 SME w Kętach, na rok szkolny 2020/21

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w PZ Nr 10 SME w Kętach, na rok szkolny 2020/21

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas 1 Technikum, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, Branżowej Szkoły I Stopnia

Wniosek o przyjęcie do  PZ Nr 10 SME w Kętach ,  do wybranej szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia 2020 r. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
  • Od 15 do 22 czerwca 2020 r – będzie można składać wnioski do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – prowadzącego szkolenie sportowe,

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca 2020 r. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia 2020 r. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowy harmonogram:NOWE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KLAS I

Opracowano na podstawie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Kategoria: Bez kategorii Data opublikowania: 21 maja 2020 12:54