A
A
C

Informacje na temat ubezpieczenia EDU PLUS

Informacje na temat ubezpieczenia EDU PLUS

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby

oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do

problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

EDU PLUS

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 21 września 2020 19:52