A
A
C

Informatycy i elektronicy Kopernika wyjadą na staże zawodowe do Hiszpanii i Portugalii

Informatycy i elektronicy Kopernika wyjadą na staże zawodowe do Hiszpanii i Portugalii

24 maja 2018 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła listę szkół, które otrzymają dofinansowanie projektu zagranicznych staży zawodowych w ramach programu Erasmus+ akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Wśród szkół i organizacji z całej Polski, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane jest Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach.  Projekt kęckiego Kopernika po raz kolejny uzyskał uznanie Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Na uwagę zasługuje fakt, że do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 1022 wnioski, z których 256 uzyskało dofinansowanie.

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” poprzez organizację w latach 2018 – 2020 czterotygodniowych staży zawodowych dla 40 uczniów klas III technikum: 30 informatyków i 10 elektroników oraz dziesięciu tygodniowych szkoleń job shadowing dla nauczycieli stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez Europejski Rynek Pracy. Odbywanie staży w hiszpańskich i portugalskich przedsiębiorstwach zostanie połączone ze zwiedzaniem Walencji, Lizbony, Sintry, Cascais. Uczniowie zobaczą Ocean Atlantycki i najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy, będą odpoczywać nad Morzem Śródziemnym. Tygodniowe szkolenia dla nauczycieli zorganizowane zostaną przez szkoły zawodowe zlokalizowane w hiszpańskiej Sewilli.

Udział w stażach jest bezpłatny, z przyznanego dofinansowania pokryte zostaną m.in. koszty przelotów, bilety miesięczne, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty wycieczek, dodatkowo każdy z uczestników otrzyma kieszonkowe. Przyznane na realizację projektu dofinansowanie to 121 702 euro.

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 28 maja 2018 08:06