A
A

Erasmus+ 2020-2023

Kopernik podsumowuje kolejny projekt Erasmus+

Kopernik podsumowuje kolejny projekt Erasmus+

12 stycznia 2024 09:43

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach zakończył realizację kolejnego projektu Erasmus+. Dzięki pozyskanym przez szkołę środkom w wysokości 61 158 euro, 32 uczniów klas trzecich technikum wzięło udział w zagranicznych stażach zawodowych w hiszpańskim Alicante i portugalskiej Lizbonie.

Portuguese adventure of computer scientists of Kęcki Copernicus.

20 maja 2023 10:25

As part of the Erasmus+ project, 17 students of Powiatowy Zespół No. 10  Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika carried out two-week internships in Portuguese companies in the information technology industry.

During the internships, the students improved professional, linguistic and social competencies. They learned the specifics of the operation IT companies, while improving their communication skills in English language.

Foreign professional internships for Kopernik’s IT and electronics technicians in Spain

31 maja 2022 08:27

Foreign professional internships for Kopernik’s IT and electronics technicians in Spain

A group of 15 students from Kęty Kopernik studying IT technician and electronics technician occupations took part in a two-week professional internship in Alicante, Spain.

The participants of the trip, carried out under the project Erasmus+ 2020-1-PL01- KA116-079364 „International professional internships as a key to the success of future employees of the European Union”, learned about the principles of operation of industry enterprises. Under the supervision of foreign internship supervisors, they performed the tasks assigned to them.