A
A

3,2 mln złotych – kęcki Kopernik podsumowuje zagraniczne staże zawodowe.

3,2 mln złotych – kęcki Kopernik podsumowuje zagraniczne staże zawodowe.

W dniach 24-25.10.2019 koordynator projektów unijnych P. Dorota Gawron uczestniczyła w seminarium dla beneficjentów Karty Jakości Mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Spotkanie stało się okazją do podsumowania osiągnięć szkoły w zakresie realizacji zagranicznych staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli.

Dzięki pozyskiwanym przez szkołę funduszom unijnym uczniowie technikum kształcący się w zawodach technik informatyk, technik elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa uczestniczyli lub będą uczestniczyć w miesięcznych stażach zawodowych w przedsiębiorstwach branżowych w Lizbonie, Walencji, Plymouth, Frankfurcie na Odrą, Maladze i Dublinie. Nauczyciele przedmiotów zawodowych podnosili swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w tygodniowych szkoleniach zawodowych w Rimini, Barcelonie i Sewilli. Łączna kwota pozyskanego przez szkołę od roku 2011 dofinansowania na ten cel to około 3,2 mln zł.

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach należy do grona 26 szkół w Polsce uhonorowanych certyfikatem Karty Jakości Mobilności . Posiadanie tego dokumentu potwierdza wysoki poziom realizacji zagranicznych staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli oraz pozwala szkole na uproszczone wnioskowanie o nowe środki unijne na realizację praktyk dla uczniów i nauczycieli. Projekty zagranicznych staży koordynowane są przez nauczycielki PZ nr 10 w Kętach Dorotę Gawron i Ewę Marchewkę współpracujące z nauczycielami odpowiedzialnymi za ewaluację i upowszechnianie rezultatów działań projektowych Urszulą Kudłacik i Jolantą Kuźmą.

 

KĘCKI KOPERNIK NA POZYCJI NR 1 W KRAJU!

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach dołączył do elity 20 placówek oświatowych w Polsce wyróżnionych prestiżową Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wniosek kęckiego Kopernika uzyskał najwyższą ocenę w kraju i znalazł się na 1 pozycji wyników konkursu 2018

(http://erasmusplus.org.pl/wp-ontent/uploads/2018/09/KA109_2018_komunikat_www.pdf)

Karta jakości mobilności uznaje operacyjną zdolność instytucji do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności oraz nagradza i wspiera jej wysiłki w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+. Dzięki uzyskaniu certyfikatu szkoła będzie miała uproszczoną procedurę wnioskowania o fundusze z programu Erasmus+ na realizację zagranicznych staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele PZ nr 10 SME od wielu lat uczestniczą w zagranicznych stażach zawodowych, których koszty udziału pokrywane są z funduszy europejskich. Od roku 2012 uczniowie szkoły odbywają miesięczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach branżowych w Portugalii, Hiszpanii, Anglii i Niemczech. W ramach rozpoczętego 15.10.2018 r. projektu Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych w styczniu 2019 wyjedzie na staże zawodowe do hiszpańskiej Sewilli, 15 informatyków i 5 elektroników w maju 2019 będzie odbywać staże w portugalskiej Lizbonie, 15 informatyków i 5 elektroników w maju 2020 wyjedzie na zagraniczne staże zawodowe do hiszpańskiej Walencji.

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 28 listopada 2018 16:06