A
A
C

Kęcki „Kopernik” reprezentowany w Finlandii

Kęcki „Kopernik” reprezentowany w Finlandii

Nie od dziś wiadomo, że PZNr10SME im. M.Kopernika w Kętach słynie z realizowania projektów unijnych, skierowanych zarówno do młodzieży jak i do  kadry nauczycielskiej.  Kolejnym przykładem takiego projektu była realizowana w ramach programu Erasmus+  tygodniowa wizyta studyjna  w Helsinkach, której tematyka koncentrowała się na uznawaniu kompetencji uczniów, indywidualnych ścieżkach kształcenia i wprowadzanej w 2018 r. reformie edukacji fińskiej.

W szkoleniu „Strengthening the competence- based approach- flexible learning paths and recognition of competences” uczestniczyła  nauczycielka PZNr10SME Ewa Marchewka, od lat zaangażowana zarówno jako uczestnik jak i koordynator w projekty unijne w „Koperniku” . Zostało ono przygotowane przez  Fińską Narodową Agencję ds. Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Kultury.

Uczestnicy z 15 krajów  mieli okazję dość dogłębnie poznać założenia fińskiego systemu edukacji. Szczególną uwagę kładziono na kształcenie zawodowe i nowatorskie podejście do indywidualnych ścieżek kształcenia oraz uznawania kompetencji uczniów. Międzynarodowe grono miało możliwość dyskusji z fińskimi nauczycielami przedmiotów zawodowych, z uczniami jak i z pracodawcami.

W ramach wizyty odbyła się również prezentacja zasad współpracy szkoła- pracodawca- uczeń. Swe doświadczenia przedstawili odpowiedzialni za nią pracownicy czołowej na rynku światowym firmy branży dentystycznej- Kavo Kerr.

Doświadczenia, jakich zebranie umożliwia program Erasmus+, są z pewnością bezcenne. Możliwość  poznania innej filozofii edukacyjnej, konfrontacji  z naszymi polskimi realiami, porównania metod pracy i podejścia  do różnych zawodowych zagadnień w międzynarodowym teamie, to doskonały sposób na poszerzanie kompetencji zawodowych i osobistych. Należy podkreślić, iż to ludzie tworzą atmosferę sprzyjającą takim właśnie doświadczeniom   gościnność, otwartość i doskonałe przygotowanie organizacyjne fińskich gospodarzy sprawiły, że wśród uczestników pojawiły się już plany kolejnych wizyt i projektów w ramach Erasmus +

PZNr10SME

Wizyta ta została zrealizowana przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 27 listopada 2017 19:20