A
A
C

„Kopernik” podsumowuje praktyki zagraniczne w Anglii, Hiszpanii i Portugalii

„Kopernik” podsumowuje praktyki zagraniczne w Anglii, Hiszpanii i Portugalii

W Hotelu na Błoniach w Bielsku-Białej, który sprawuje patronat nad klasami hotelarskimi w PZNr10SME, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca zakończenie projektu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, które zorganizowane zostały w ramach projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” oraz zakończenie pierwszego etapu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów w Anglii, które zorganizowane zostały w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach realizuje wyżej wymienione projekty staży zagranicznych przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Uroczystość stała się okazją do spotkania wszystkich zaangażowanych w realizację projektu stron: przedstawicieli organizacji i przedsiębiorców, które wspierały szkołę na etapie przygotowywania projektów, uczniów i nauczycieli, którzy brali udział w zagranicznych stażach zawodowych. Przy tej okazji pani dyrektor Aneta Jekiełek podziękowała gościom za okazane wsparcie, włożoną pracę i godne reprezentowanie „Kopernika” za granicą. Dyrektor podzieliła się również wiadomością zdobycia przez szkołę prestiżowego wyróżnienia wręczonego podczas uroczystej Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017” organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Celem ogłoszonego w marcu konkursu było wyłonienie najlepszych praktyk szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Podczas spotkania uczestnicy mogli podzielić się wiedzą zdobytą na temat organizacji praktyk zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, doświadczeniem nabytym podczas zagranicznych szkoleń i staży w Anglii, Hiszpanii, Portugalii, czy Włoszech.

Uroczysty obiad składający się z regionalnych dań kuchni hiszpańskiej, portugalskiej i angielskiej pozwolił na zapoznanie się z typowymi potrawami z tych regionów. Prezentacje multimedialne składające się ze zdjęć wykonanych przez uczestników praktyk pozwoliły na poznanie miejsc odbywania praktyk, stały się również okazją do zaprezentowania odwiedzanych w czasie wolnym miejsc i obiektów, które są istotne dla kultury Anglii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Koordynatorką projektu zagranicznych staży zawodowych w Anglii jest w-ce dyrektor Ewa Marchewka, z kolei projekt zagranicznych staży zawodowych w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech jest koordynowany przez Dorotę Gawron – nauczyciela przedmiotów informatycznych.

PZNr10SME

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 22 czerwca 2017 18:30