A
A
C

KURS ANIMACJA CZASU WOLNEGO

KURS ANIMACJA CZASU WOLNEGO

Logo Projektów finasowanych z UE


Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na kurs  Animacja czasu wolnego.

Kurs adresowany jest do  uczniów, kształcących się w następujących zawodach:

 technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

piekarz

cukiernik

Uczniowie zainteresowani kursem zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w Sekretariacie.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w terminie

od 7 do 20 kwietnia 2021r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego

udziela (via MobiDziennik) pani Maria Czechowska – koordynator projektu.


Powiat Oświęcimski
ul. Wyspiańskiego 10,
32-602 Oświęcim
email: sekretariat@powiat.oswiecim.pl
tel.: 33 / 844-96-00
Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 6 kwietnia 2021 11:30