A
A
C

Kursy i szkolenia

Ogłoszenie naboru

KURS MŁODEGO GASTRONOMA

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na Kurs Młodego Gastronoma. Tematyka kursu adresowana jest do uczniów kształcących się w następujących zawodach:

 technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

piekarz

cukiernik

Uczniowie zainteresowani kursem zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego. Regulamin dostępny jest na tablicy szkolnej, na stronie internetowej Szkoły i stronie projektu. Formularze dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie Szkoły.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie

od 04 lutego do 15 lutego 2019r. do godz.  10:00

 Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego udziela Dagmara Kojder-Pyrdziak – koordynator projektu.