A
A

Lakiernik samochodowy

Charakterystyka zawodu.

Lakiernik samochodowy przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi.

Miejscem pracy lakiernika są hale fabryczne lub znacznie mniejsze, prywatne warsztaty lakiernictwa samochodowego. Osoba na stanowisku lakiernika powinna charakteryzować się również dokładnością i starannością. Bardzo ważne są spostrzegawczość i wyczucie kolorów, by odpowiednio dobierać odcienie lakierów.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu lakiernika samochodowego.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.