A
A

Lakiernik samochodowy

Charakterystyka zawodu.

Lakiernik samochodowy przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi.

Miejscem pracy lakiernika są hale fabryczne lub znacznie mniejsze, prywatne warsztaty lakiernictwa samochodowego.

 

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający na uzyskanie kwalifikacji: MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.

W zakresie swojej kwalifikacji uczeń potrafi:

  1. Stosować podstawy lakiernictwa samochodowego;
  2. Przygotować pojazd samochodowy do naprawy lakierniczej;
  3. Przygotować powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych;
  4. Przygotować materiały lakiernicze;
  5. Nanosić powłoki lakiernicze;
  6. Oceniać jakość wykonanej naprawy powłoki lakierniczej.