A
A
C

MotoBelfer – czyli jak Motorola zawitała w Koperniku

MotoBelfer – czyli jak Motorola zawitała w Koperniku

W tym tygodniu, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami firma Motorola rozpoczęła pilotażowe kursy w ramach projektu MotoBelfer prowadzone przez swoich pracowników.

Uczniowie klas III i IV w zawodzie technik informatyk uczestniczą w trzech kursach:

Kurs 1: Co to znaczy „administrować serwerem”?

Kurs 2: JSchool programowanie aplikacji internetowej.

Kurs 3: Analiza i interpretacja obrazów czyli biometria w praktyce.

Chociaż zakres materiału wykracza zdecydowanie poza realizowany materiał szkolny, to zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Będą prowadzone raz w tygodniu
– w bloku dwugodzinnym przez drugie półrocze za pośrednictwem infrastruktury Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 28 lutego 2018 11:01