A
A
C

Nabór wniosków o pomoc stypendialną dla najzdolniejszych uczniów

Nabór wniosków o pomoc stypendialną dla najzdolniejszych uczniów

1. Ogłoszenie naboru wniosków o pomoc stypendialną dla najzdolniejszych uczniów branży elektryczno-elektronicznej.

Pomoc stypendialna adresowana jest do uczniów kształcących się w następujących zawodach:

technik elektronik

technik elektryk

technik informatyk

elektryk

Nabór wniosków potrwa od 15.09.2019r. do 15.10.2019r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej (wraz z załącznikami).

Formularz jest dostępny w sekretariacie PZNr10SME w Kętach lub pod linkiem:

Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły PZNr10SME do dnia 15.10.2019

w godz. 8.00 – 15.00.

Zasady i warunki przyznawania pomocy stypendialnej zostały określone w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych realizowanym w ramach projektu pn.:
„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”:

Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego udziela
Bogdan Wykręt – koordynator projektu.

 

2. Ogłoszenie naboru wniosków o pomoc stypendialną dla najzdolniejszych uczniów branży turystyczno-gastronomicznej.

Pomoc stypendialna adresowana jest do uczniów kształcących się w następujących zawodach:

technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

piekarz

cukiernik

Nabór wniosków potrwa od 15.09.2019r. do 15.10.2019r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej (wraz z załącznikami).

Formularz jest dostępny w sekretariacie PZNr10SME w Kętach lub pod linkiem:

Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły PZNr10SME do dnia 15.10.2019

w godz. 8.00 – 15.00.

Zasady i warunki przyznawania pomocy stypendialnej zostały określone w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych realizowanym w ramach projektu pn.:
„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”:

Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego udziela
Maria Czechowska – koordynator projektu.

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 12 września 2019 21:51