A
A

Nasz Patron

KOPERNIK – CZŁOWIEK, KTÓRY MIAŁ BYĆ KUPCEM, A STAŁ SIĘ SUPERBOHATEREM

 

Mikołaj Kopernik – astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, duchowny – wszechstronny człowiek Renesansu; największy i najbardziej znany toruńczyk.
Kopernik był przede wszystkim wielkim astronomem – wprowadził do nauki nowożytnej teorię heliocentryczną to znaczy, że Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca.

Mikołaj przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku w Toruniu, prawdopodobnie w jednym z domów przy ul.  św. Anny (obecnie Kopernika) nr 15 lub 17.

 

OD CZEGO POCHODZI NAZWISKO ASTRONOMA?

Od kopru! Nie chodzi jednak o koper ogrodowy. Kopper (albo Copper) w języku łacińskim, niemieckim i angielskim oznacza miedź (metal, z którego wyrabia się różne pożyteczne przedmioty). Ojciec Mikołaja był kupcem i przez wiele lat handlował miedzią. Być może stąd wzięło się jego nazwisko.

Tata Mikołaja – MikołajMama Mikołaja – Barbara

Mikołaj i Barbara Kopernik mieli czworo dzieci: Andrzeja, Barbarę, Katarzynę i najmłodszego – Mikołaja.

 

LATA SZKOLNE

Młody Mikołaj dzieciństwo i młodość spędził w Toruniu. W rodzinnym mieście rozpoczął naukę w szkole miejskiej przy kościele św._Janów, mieszczącej się przy ul._Szkolnej – obecnie św._Jana, która – jak wykazały badania – odznaczała się wysokim poziomem nauczania, dysponując gronem wybitnych profesorów (jednym z jej rektorów był Łukasz_Watzenrode, wuj Kopernika, późniejszy jego protektor) oraz bogatym księgozbiorem, zawierającym m.in. rękopisy i dzieła z zakresu astronomii i astrologii.

Klasa niczym nie przypominała dzisiejszej. Nie było w niej ławek ani map na ścianach, obrazków i dekoracji. Nauczyciel mówił stojąc na tak zwanej katedrze lub siedząc na ozdobnym krześle. Uczniowie siedzieli na słomie rozścielonej na podłodze lub na twardych długich ławach ustawionych przy dębowym stole.


DALSZE LOSY

1491
Kopernik udaje się na studia do Krakowa. Ma 18 lat.
1491-1495
Czas studiów na Akademii Krakowskiej. Kopernik zaznajamia się z astronomią, medycyną, arytmetyką i geometrią.
1496
Dwudziestotrzyletni Mikołaj rozpoczyna studia prawnicze na uniwersytecie w Bolonii. Gruntowne wykształcenie w zakresie prawa kanonicznego ma przygotować go do kariery w strukturach kościelnych, planowanej przez wuja Kopernika, biskupa Waczenrodego. Kopernik wykorzystuje studia do pogłębiania zainteresowań astronomicznych, prowadzi też obserwacje nieba.
1497
Kopernik zostaje kanonikiem fromborskim i otrzymuje większe związane ze swą nową funkcją dochody, które umożliwią mu kontynuowanie studiów i zainteresowań naukowych.
1501
Kopernik udaje się do Padwy, by przez kolejne dwa lata studiować medycynę.
1503
Kopernik przenosi się z Padwy do Ferrary, gdzie w maju uzyskuje tytuł doktora prawa kanonicznego, po czym powraca do Prus Królewskich.

1504-1509
Kopernik przebywa na dworze biskupa warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim jako jego lekarz. Przygotowuje pierwszy zarys teorii heliocentrycznej.
1510-1512
Opracowuje mapę Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich.
1513
Kopernik zostaje poproszony o opracowanie reformy kalendarza. Projekt, któremu astronom poświęcił kilka lat badań i obserwacji, nie został odnaleziony do dzisiaj.
1519
Kopernik pisze traktat o monecie. Opracowuje też mapę zachodniej części Zalewu Wiślanego. Powraca do Fromborka by objąć urząd kanclerza.
1520
Trwa wojna Polski z zakonem krzyżackim. Kopernik organizuje obronę Olsztyna przed spodziewanym atakiem ze strony krzyżackiej.
1539
Z dalekiej Wittenbergi przybywa do Fromborka Jerzy Joachim Retyk, matematyk zafascynowany poglądami Kopernika, który nakłania astronoma do opublikowania życiowego dzieła Kopernika „De revolutionibus” ( O obrotach).
1541
Kopernik oddaje do druku rękopis „De Revolutionibus”.
1542
Dzięki zaangażowaniu Retyka w Wittenberdze ukazuje się drukiem książka Mikołaja Kopernika o bokach i kątach trójkątów, która weszła później w skład De revolutionibus. W grudniu Kopernik doznaje udaru mózgu i paraliżu lewego boku.
1543
W Norymberdze wychodzi dzieło Kopernika, bez jego zgody opatrzone zmodyfikowanym tytułem „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach ciał niebieskich”).
Między 7 a 21 maja 1543 Kopernik umiera we Fromborku i zostaje pochowany w miejscowej katedrze.

 

GDZIE POCHOWANO KOPERNIKA?

Przez ponad 450 lat  miejsce pochówku Kopernika było tajemnicą. W 2005 r. podczas badań w katedrze fromborskiej trafiono na szkielet mężczyzny ok. 70 – letniego. Po żmudnych badaniach uznano, że znaleziono grób Kopernika.


NARZĘDZIA POMIAROWE MIKOŁAJA KOPERNIKA.

 

JAK NAPRAWDĘ WYGLĄDAŁ KOPERNIK…

Dysponujemy wieloma portretami Mikołaja Kopernika, różniącymi się między sobą w stopniu zasadniczym. Wszystkie powstały wiele lat po jego śmierci, stąd rozbieżność w wizerunku uczonego.

Jesienią 2005 roku odnaleziono w katedrze fromborskiej szczątki Mikołaja Kopernika. Na podstawie czaszki specjaliści dokonali komputerowej rekonstrukcji prawdopodobnego wyglądu Kopernika w wieku ok. 70 lat. Oto on.

 

===================================================================
===========================================================================
===================================================================

Materiał opracowany został na podstawie książki pt. „Mikołaj Kopernik – chłopak, który sięgnął gwiazd” Marcina Przewoźnika.

Linki do stron o Mikołaju Koperniku:

http://copernicus.torun.pl/
http://glos.umk.pl/2010/02/urodziny_Kopernika/

DRZEWO GENEALOGICZNE KOPERNIKÓW

 

 

HUMOR KOPERNIKAŃSKI

Kopernik tak długo patrzył w gwiazdy, aż ziemia ruszyła (humor z zeszytu szkolnego).

==============================================

Pytanie: Kim był Kopernik?
Odpowiedź: Kopernik był Mikołajem.

==============================================

Młodziutki Kopernik dokonał swego odkrycia, gdy jego nauczyciel zadał mu pytanie:
„Kiedy wreszcie wydoroślejesz i przestaniesz myśleć, że cały świat kręci się dookoła ciebie?!”

==============================================

Czemu ten pluton tak krzywo stoi?!? – pieni się kapral w wojsku.
– Bo ziemia jest okrągła – mówi jeden z żołnierzy.
– Kto to powiedział?!?!
– Kopernik.
– Kopernik wystąp!
– Przecież umarł.
– Czemu nikt mi o tym nie zameldował?

==============================================

Na lekcji  nauczyciel pyta uczniów:
– Kto to był Mikołaj Kopernik?
W klasie zapadłą długa cisza. Nagle odzywa się Jasiu:
– Ja wiem kto to był Kopernik.
– Więc powiedz nam wszystkim kim był ten sławny Polak?
– Najlepszym piłkarzem na świecie bo jak kopnął Ziemię to do tej pory się kręci!

==============================================