A
A
C

Nowe tablety dla „Kopernika”

Nowe tablety dla „Kopernika”

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach otrzymał pomoc naukową w postaci tabletów w ramach zakupu sfinansowanego z tytułu projektu pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 24 czerwca 2020 14:46