A
A
C

Ogłoszenie naboru KURS DLA NAUCZYCIELI

Ogłoszenie naboru  KURS DLA NAUCZYCIELI

 

FLORYSTYKA, DEKOROWANIE WNĘTRZ I DEKORACJA STOŁÓW

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na Kurs „Florystki, dekorowania wnętrz i dekoracji stołów”. Tematyka kursu adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Nauczyciele  zainteresowani kursem zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego. Regulamin dostępny jest  na stronie internetowej Szkoły i stronie projektu. Formularze dostępne są w sekretariacie szkoły.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie

od 03 sierpnia do 15 sierpnia 2020r. do godz.  10:00

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Maria Czechowska

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 31 lipca 2020 21:39