A
A
C

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Z dużym entuzjazmem uczniowie Powiatowego Zespołu nr 10 w Kętach odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w etapie podstawowym XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Eliminacje przeprowadzone były we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju 10 stycznia 2018 roku o godzinie 1000. Łącznie 48 uczniów „Kopernika” z technikum i liceum rozwiązywało przez 60 minut test wyboru złożony z 50 pytań. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy wsparciu Ministra Środowiska i Ligi Ochrony Przyrody. Tematyka konkursu obejmowała nie tylko treści związane z szeroko pojętą ekologią, ale również zagadnienia z ochrony i kształtowania środowiska zawarte w podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych szkół ponadgimnazjalnych – geografii, biologii, chemii, fizyki. Dotyczyła ona głównie ochrony wód, gleby, powietrza, zdrowia, żywności, gospodarki odpadami, gospodarki rolnej i leśnej, ale również  zagadnień społeczno-gospodarczych z ochrony środowiska (wiedza pochodząca z mediów, Internetu, z „życia”). Uczniowie mieli mało czasu na samodzielne przygotowania a jednak dzielnie wystartowali w etapie szkolnym, poradzili sobie z tym zadaniem najlepiej jak umieli. Wprawdzie, aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego trzeba było uzyskać minimum 40 pkt. – w tym roku nie udało się to nikomu, ale ważne jest, że uczniowie zdobyli nowe doświadczenie, podjęli wyzwanie. Być może zachęci ich ono do wystartowania lepiej przygotowanymi w przyszłym roku.

Wyniki uczniów z największą liczbą pkt.:

– Dariusz Lipowiecki              kl. III D          32 pkt.

– Jakub Markowski                 kl. I T              31 pkt.

– Katarzyna Malarz                kl. III LO        29 pkt.

– Karolina Iskierka                 kl. III D          29 pkt.

– Magdalena Bielówka           kl. III D          29 pkt.

Wszystkim tegorocznym uczestnikom dziękujemy i gratulujemy!

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 30 stycznia 2018 13:00