A
A
C

Podaruj innym DRUGIE ŻYCIE

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach w listopadzie 2011r. przystąpił do kampanii „Drugie życie”. Celem projektu „Transplantacje to życie. Masz dar uzdrawiania” jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom.
Nasze działania rozpoczęliśmy już 7 grudnia 2011r., kiedy to kolejny raz w naszej szkole odbyła się akcja krwiodawstwa połączona z możliwością rejestracji w banku dawców szpiku i  podpisywaniem oświadczeń woli.
O potrzebie podpisywania oświadczeń woli, czyli zgody na przekazywanie po śmierci narządów do przeszczepów chcemy mówić nie tylko w murach naszej szkoły. Zagadnienie przeszczepiania narządów pragniemy przybliżyć środowisku lokalnemu.