A
A
C

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” Edukacja zdrowotna jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień

Program  „ARS, czyli jak dbać o miłość?” Edukacja zdrowotna jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień

Program ten został opracowany w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Instytucją realizującą program jest Państwowa Inspekcja Sanitarna z patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.  Od tego roku rozpoczęła się druga edycja tego programu. Twórcy programu stworzyli nową prezentację, którą można wykorzystać podczas prowadzenia zajęć.   Program ARS został zrealizowany w naszej szkole, w grudniu 2017 roku. Programem zostało objęte pięć klas: IV D, IV H, III gb, III hc, III rw (grupy dziewcząt) w cyklu 7-godzinnym. Dodatkowo na terenie szkoły zostały wywieszone plakaty informujące o tej akcji. Poprzez realizację tego programu chcemy wpłynąć na zachowanie dziewcząt (kobiet) w wieku prokreacyjnym, w taki sposób, aby nie piły alkoholu, nie paliły tytoniu i nie używały narkotyków podczas ciąży i karmienia dziecka. Celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich dzieci, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Ważnym aspektem poruszanym podczas tych zajęć jest również sprawa trwałości związków ludzi, rodziny wolnej od nałogów, szczęścia dzieci wychowywanych w kochającej się rodzinie.

Mamy nadzieję, że małymi kroczkami uda nam się ukształtować prozdrowotne postawy i zachowania młodych ludzi, co korzystnie wpłynie na ich zdrowie w dorosłym życiu.

Odpowiedzialne za akcję: p. Alicja Jurzak, p. Ewa Kos

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 2 stycznia 2018 19:29