A
A
C

Branża elektryczno-elektroniczna

           

OGŁOSZENIE

DORADZTWO ZAWODOWE

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ketach  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno–elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na bezpłatną formę wsparcia – Doradztwo Zawodowe dla uczniów technikum :

technik elektronik

technik informatyk

elektryk

Kandydat zobowiązany jest wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia należy oddać do doradcy zawodowego sala nr 2 do dnia 13 listopada 2018r.

Formularze zgłoszenia rozdawane są podczas spotkań z koordynatorem projektu lub można je pobrać w sekretariacie szkoły lub doradcy zawodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz regulaminu rekrutacji, uczestnictwa  w tej formie wsparcia udzielane są w gabinecie Modernizacji Kształcenia Zawodowego. Ewentualne pytania proszę kierować do Doroty Gawron – koordynatora projektu.

   REGULAMIN


STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację do przyznania uczniom pomocy stypendialnej. Pomoc stypendialna adresowana jest do uczniów kształcących się w następujących zawodach:

technik elektryk

technik elektronik

technik informatyk

elektryk

Kandydaci zainteresowani pomocą stypendialną zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem przyznawania pomocy stypendialnej oraz wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego. Regulamin dostępny jest na tablicy szkolnej, na stronie internetowej Szkoły i stronie projektu. Formularze dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie Szkoły.

   REGULAMIN STYPENDIUM

     REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 31 października do 15 listopada 2018r. do godz.  10:00

 Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego udziela Dorota Gawron – koordynator projektu.


Ogłoszenie naboru na staż zawodowy dla zawodów branży elektryczno-elektronicznej w roku 2018.

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 17.07.2018r. do 24.07.2018r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Formularz jest dostępny w sekretariacie PZNr10SME w Kętach lub pod linkiem poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZNr10SME w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.:„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”:

REGULAMIN STAŻY