A
A

Erasmus+ Anglia 2016, 2017, 2018

 Praktyki zawodowe uczniów „Kopernika” w Anglii

Plymouth – jedno z największych miast na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, jest po raz kolejny miejscem praktyk hotelarzy i kucharzy kęckiego „Kopernika”. Dwunastu uczniów klas trzecich Technikum o profilu technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa miesięczną praktykę zawodową połączoną z doskonaleniem języka w angielskich firmach w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”,  realizowanego z programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +.

Na początku pobytu nasi uczniowie zostali zapoznani z  miejscem praktyk, przeszli szkolenie bhp -prowadzone oczywiście w języku angielskim, zdali pomyślnie test kończący to szkolenie i pełni zapału i ciekawości tego co przed nimi, ruszyli na zapoznanie z miastem. Dość dużym wyzwaniem okazało się opanowanie komunikacji miejskiej. W Plymouth jest ponad 100 linii autobusowych i rozgryzienie tej enigmy- jak się na początku wszystkim wydaje, to prawdziwe „ challenge”.

Należy podkreślić, że Plymouth pokazało się ze swojej lepszej strony, w słońcu, prezentując swe historyczne i geograficzne walory, co oczywiście doceniają uczniowie.

Za nami już dwa tygodnie wypełnione rzetelnym wykonywaniem codziennych obowiązków w angielskich restauracjach, pubach czy hotelach. Zdobywamy wiedzę i branżowe doświadczenie. Popołudniami młodzież ma możliwość spotkania się w szkole Tellus w międzynarodowym towarzystwie, w ramach zajęć obejmujących zabawy integrujące grupy, kształcenie językowe i kulturowe. Z kolei weekendy to czas aktywnego odpoczynku – wyjazdy do ogrodu botanicznego Eden Project, Project do ruin Tintagel – gdzie szukaliśmy śladów króla Artura, do malowniczej wioski rybackiej Boscastel, czy Royal Wolliam Yard, należących do największych atrakcji turystycznych regionu to tylko przykłady.

Zagraniczne praktyki zawodowe są nadzorowane przez opiekunów stażu i koordynatorów Erasmusa+, którzy z dumą przyjmują opinie bossów o pracy polskich uczniów. Podkreślają oni sumienność, pracowitość, kompetencje zawodowe oraz komunikatywne praktykantów.

Nad bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem uczniów czuwają nie tylko polscy nauczyciele, ale również rodziny goszczące, nazywane pieszczotliwie przez młodzież „host mamami”. Gospodarze pomagają młodzieży w organizowaniu życia codziennego, dogadzają ich kulinarnym zachciankom, wyjaśniają zawiłości angielskiego stylu życia i mentalności, są pomocni w każdej trudnej sytuacji. Praktykanci cały czas uczą się angielskiego sposobu bycia, życia, jedzenia, spędzania wolnego czasu, a porozumiewanie się po angielsku daje, wspaniałe możliwości szlifowania języka, budowania pewności siebie i samodzielności.

Staże potrwają jeszcze dwa tygodnie. Przed uczestnikami kolejne zawodowe wyzwania, ale i podróże, o których z pewnością poinformujemy.

Ewa Marchewka, Jolanta Kuźma

 


Przed wyjazdem na praktyki zawodowe w Anglii. Warsztaty językowe w „Koperniku”.

Nie ma co zaprzeczać – w kęckim „Koperniku” cały czas coś się dzieje. I to jak! W środę 11.05.2018 r. gościliśmy reprezentantów aż czterech krajów: Attilio z Włoch,  Petrę z Węgier, Farah z Malezji i Luanne z Indonezji.

Wolontariusze Stowarzyszenia ASF Polska Programy Międzykulturowe  prowadzili dla naszej młodzieży, przygotowującej się do wyjazdu na staże zawodowe w Anglii, warsztaty dotyczące różnic kulturowych. Całość prowadzona w języku angielskim, obejmował zajęcia na temat przełamywania stereotypów, komunikacji międzykulturowej oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach w obcym kraju.

Powiatowy Zespół Nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach podejmuje te działania w ramach projektu  „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, który jest realizowany w ramach  programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +. Dwie grupy naszych uczniów: TECHNICY HOTELARSTWA ( 6 osób) oraz TECHNICY  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (6 osób) coraz intensywniej przygotowują się do wymarzonego wyjazdu. Zakończył  się już kurs języka angielskiego zawodowego, którego program przygotowany był dokładnie pod kątem przyszłych praktyk. Uczniowie  poszerzają posiadany zasób słownictwa i zwrotów w swoich branżach, przygotowali profesjonalne CV dla przyszłych pracodawców.

W ramach  tego przygotowania przewidziano m.in. warsztaty międzykulturowe z cudzoziemcami mieszkającymi w  Bielsku Białej, Krakowie i okolicy oraz warsztaty na temat kultury i zwyczajów Anglii  i warsztaty z sytuacji trudnych.

Przypomnijmy tylko, że młodzież  klas trzecich Technikum przygotowuje się do udziału w projekcie Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , gdzie podczas czterotygodniowego pobytu zagranicznego zdobędzie zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i  interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej.

Całość wyjazdu uczniów (przeloty, noclegi, bilety na transport lokalny oraz wyżywienie i program kulturalny) finansowana jest z funduszy pozyskanych przez szkołę z programu ERASMUS +.

Projekt realizowany  jest w latach 2016-2018. Obejmuje wyjazdy dla hotelarzy i gastronomów 18 osób w maju 2017r.,  oraz 12 osób w maju 2018r. Całkowita kwota dofinansowania pozyskana przez szkołę wynosi 91 815 Euro.

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.


Przygotowania do staży zawodowych w Anglii w „Koperniku”

Zgodnie z planem,  po podpisaniu w sierpniu 2016 r.  umowy na realizację przez   Powiatowy Zespół Nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach   projektu: „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , który  jest realizowany w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +,  dwie grupy naszych uczniów: TECHNICY HOTELARSTWA ( 6 osób) oraz TECHNICY  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (6 osób) coraz intensywniej przygotowują się wymarzonego wyjazdu.
Uczniowie  przeszli  etapy rekrutacji, dopuszczające ich do stażu.  Nie ma co ukrywać, że kandydatów jest co roku więcej niż miejsc. Konkurencja jest silna!

Rozpoczął się już kurs języka angielskiego zawodowego, którego program przygotowany jest dokładnie pod kątem przyszłych praktyk. Uczniowie  poszerzają posiadany zasób słownictwa i zwrotów w swoich branżach.  Przygotowują profesjonalne CV dla przyszłych pracodawców.

W ramach przygotowania przewidziano jeszcze m.in. warsztaty międzykulturowe z cudzoziemcami mieszkającymi w Krakowie i okolicy, warsztaty na temat kultury i zwyczajów w Anglii  oraz warsztaty z zachowania  trudnych sytuacjach.

Młodzież  klas trzecich Technikum przygotowująca  się do udziału w projekcie Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, podczas czterotygodniowego pobytu zagranicznego zdobędzie zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i te interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności,  które umożliwią  rozwój swojej dalszej drogi zawodowej.

Całość wyjazdu uczniów (przeloty, noclegi, bilety na transport lokalny oraz wyżywienie i program kulturalny) finansowana jest z funduszy pozyskanych przez szkołę z programu ERASMUS +.

Cały projekt realizowany  jest w latach 2016-2018. Obejmuje wyjazdy dla hotelarzy i gastronomów: 18 uczniów w maju 2017 r.,  oraz 12 uczniów w maj 2018 r. Całkowita kwota dofinansowania pozyskana przez szkołę wynosi 91 815 euro.

Należy zaznaczyć, że młodzież z  „Kopernika”,  również w ramach programu Erasmus + w roku szkolnym 2016/2017,  była na praktyce w znanej nam już Portugalii  oraz Hiszpanii. Szkoła oczywiście stara się już o finansowanie kolejnych projektów dla uczniów technikum.

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

Ewa Marchewka


Kęcki „Kopernik” reprezentowany w Finlandii

Nie od dziś wiadomo, że PZNr10SME im. M.Kopernika w Kętach słynie z realizowania projektów unijnych, skierowanych zarówno do młodzieży jak i do  kadry nauczycielskiej.  Kolejnym przykładem takiego projektu była realizowana w ramach programu Erasmus+  tygodniowa wizyta studyjna  w Helsinkach, której tematyka koncentrowała się na uznawaniu kompetencji uczniów, indywidualnych ścieżkach kształcenia i wprowadzanej w 2018 r. reformie edukacji fińskiej.

W szkoleniu „Strengthening the competence- based approach- flexible learning paths and recognition of competences” uczestniczyła  nauczycielka PZNr10SME Ewa Marchewka, od lat zaangażowana zarówno jako uczestnik jak i koordynator w projekty unijne w „Koperniku” . Zostało ono przygotowane przez  Fińską Narodową Agencję ds. Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Kultury.

Uczestnicy z 15 krajów  mieli okazję dość dogłębnie poznać założenia fińskiego systemu edukacji. Szczególną uwagę kładziono na kształcenie zawodowe i nowatorskie podejście do indywidualnych ścieżek kształcenia oraz uznawania kompetencji uczniów. Międzynarodowe grono miało możliwość dyskusji z fińskimi nauczycielami przedmiotów zawodowych, z uczniami jak i z pracodawcami.

W ramach wizyty odbyła się również prezentacja zasad współpracy szkoła- pracodawca- uczeń. Swe doświadczenia przedstawili odpowiedzialni za nią pracownicy czołowej na rynku światowym firmy branży dentystycznej- Kavo Kerr.

Doświadczenia, jakich zebranie umożliwia program Erasmus+, są z pewnością bezcenne. Możliwość  poznania innej filozofii edukacyjnej, konfrontacji  z naszymi polskimi realiami, porównania metod pracy i podejścia  do różnych zawodowych zagadnień w międzynarodowym teamie, to doskonały sposób na poszerzanie kompetencji zawodowych i osobistych. Należy podkreślić, iż to ludzie tworzą atmosferę sprzyjającą takim właśnie doświadczeniom   gościnność, otwartość i doskonałe przygotowanie organizacyjne fińskich gospodarzy sprawiły, że wśród uczestników pojawiły się już plany kolejnych wizyt i projektów w ramach Erasmus +

Wizyta ta została zrealizowana przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


„Kopernik” podsumowuje praktyki w Anglii na spotkaniu z kolejnymi kandydatami do wyjazdu

W PZNr10SME  w Kętach odbyło się kolejne podsumowanie pierwszego etapu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów w Anglii, które zorganizowane zostały w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach realizuje wyżej wymieniony projekt staży zagranicznych przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Uroczystość stała się okazją do spotkania zaangażowanych w realizację uczniów, opiekunów, rodziców ale  co najważniejsze wzięli w nim udział zakwalifikowani na przyszłoroczny wyjazd uczniowie klas  technik hotelarz oraz technik żywienia wraz z rodzicami. Spotkanie rozpoczęła pni wicedyrektor Dorota Gawron, która jako wieloletni koordynator projektów zna  doskonale ich realia, a poprowadziła pani Ewa Marchewka- koordynator tego właśnie projektu.

Podczas podsumowania  tegoroczni uczestnicy  mogli podzielić się po raz kolejny  wiedzą zdobytą na temat organizacji praktyk zawodowych  w lokalnych przedsiębiorstwach, doświadczeniem nabytym podczas zagranicznych szkoleń   i staży w Anglii. Otrzymali również przygotowane zestawy promocyjne oraz zdobyte podczas stażu certyfikaty.

Prezentacje multimedialne składające się ze zdjęć wykonanych przez uczestników stażu pozwoliły na poznanie miejsc odbywania praktyk. Stały się również okazją do zaprezentowania odwiedzanych w czasie wolnym miejsc i obiektów, które są istotne dla kultury Wielkiej Brytanii.

Spotkanie zorganizowano z myślą o młodzieży zakwalifikowanej do udziału   w  tegorocznych praktykach zagranicznych w Anglii.  Miało ona  na celu również promocję praktyk opłacanych z pozyskanych przez  Szkołę funduszy unijnych pochodzących z  programu Erasmus Plus. Uczniowie oraz ich rodzice  zostali zapoznani  m.in. z:

  • Charakterem wyjazdu zagranicznego na praktyki
  • Obowiązkami uczestnika- praktykanta
  • Obowiązkami opiekuna
  • Zasadami funkcjonowania na praktyce
  • Zasadami życia w rodzinach goszczących
  • Możliwościami spędzania wolnego czasu
  • Organizacją czasu w weekendy
  • Ciekawostkami i największymi atrakcjami wyjazdu

Wszystkiego dopełniały rzeczowe, ale i zabawne komentarze uczniów klasy maturalnej, którzy kilkakrotnie powtarzali, iż w każdej chwili zdecydowaliby się na kolejny udział w projekcie. Uczniowie obecnych klas trzecich i ich opiekunowie mieli oczywiście możliwość zadawania pytań, które nasunęły im się podczas spotkania.


„Kopernik” podsumowuje praktyki zagraniczne w Anglii, Hiszpanii i Portugalii

W Hotelu na Błoniach w Bielsku-Białej, który sprawuje patronat nad klasami hotelarskimi w PZNr10SME, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca zakończenie projektu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, które zorganizowane zostały w ramach projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” oraz zakończenie pierwszego etapu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów w Anglii, które zorganizowane zostały w ramach projektu„Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach realizuje wyżej wymienione projekty staży zagranicznych przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Uroczystość stała się okazją do spotkania wszystkich zaangażowanych w realizację projektu stron: przedstawicieli organizacji i przedsiębiorców, które wspierały szkołę na etapie przygotowywania projektów, uczniów i nauczycieli, którzy brali udział w zagranicznych stażach zawodowych. Przy tej okazji pani dyrektor Aneta Jekiełek podziękowała gościom za okazane wsparcie, włożoną pracę i godne reprezentowanie „Kopernika” za granicą. Dyrektor podzieliła się również wiadomością zdobycia przez szkołę prestiżowego wyróżnienia wręczonego podczas uroczystej Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017” organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Celem ogłoszonego w marcu konkursu było wyłonienie najlepszych praktyk szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Podczas spotkania uczestnicy mogli podzielić się wiedzą zdobytą na temat organizacji praktyk zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, doświadczeniem nabytym podczas zagranicznych szkoleń i staży w Anglii, Hiszpanii, Portugalii, czy Włoszech.

Uroczysty obiad składający się z regionalnych dań kuchni hiszpańskiej, portugalskiej i angielskiej pozwolił na zapoznanie się z typowymi potrawami z tych regionów. Prezentacje multimedialne składające się ze zdjęć wykonanych przez uczestników praktyk pozwoliły na poznanie miejsc odbywania praktyk, stały się również okazją do zaprezentowania odwiedzanych w czasie wolnym miejsc i obiektów, które są istotne dla kultury Anglii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Koordynatorką projektu zagranicznych staży zawodowych w Anglii jest w-ce dyrektor Ewa Marchewka, z kolei projekt zagranicznych staży zawodowych w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech jest koordynowany przez Dorotę Gawron – nauczyciela przedmiotów informatycznych.


 Angielskich przygód kęckiego „Kopernika” część dalsza

Co robią uczestnicy praktyk zawodowych  w Plymouth (Anglia) kiedy nie pracują? Otóż odpoczywają w raju…

Po kolejnym pracowicie spędzonym tygodniu, po pilnym podnoszeniu swoich kompetencji zawodowych i językowych uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 10SME im. M. Kopernika mogli odpocząć właśnie w „raju”.

W sobotę w ramach poznawania kraju goszczącego technicy hotelarstwa oraz żywieniowcy wyruszyli na wycieczkę do Eden Project, miejsca zwanego największą szklarnią świata.

To niezwykły ogród botaniczny, położony w hrabstwie Kornwalia, pełen egzotycznych roślin z różnych stron świata. Uczniowie mogli poczuć się tam, jak w prawdziwym lesie tropikalnym, zaobserwować relacje zachodzące w naturze oraz poznać (zrozumieć) ekologiczne aspekty życia na Ziemi.

Dla kucharzy oraz innych amatorów zdrowego żywienia szczególną atrakcją była możliwość skorzystania z kuchni serwującej potrawy z produktów pochodzących z własnych ekologicznych upraw.

W kolejny wolny dzień- niedzielę, młodzież miała okazję  podziwiać  statki pirackie, posłuchać  żeglarskich szant a nawet zrobić sobie zdjęcia ze słynnym Jackiem Sparrowem. Miasto Plymouth opanowali bowiem piraci z okazji corocznego „Pirate Weekend”8.

Pogoda dopisywała, humory również, grupa chłonęła widoki i atmosferę nadmorskiego Plymouth , będąc świadomą , że to już ostatni tydzień  zagranicznej praktyk w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, który to jest realizowany z programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.

W przyszłym roku tymi widokami cieszyć się będą kolejni uczniowie „Kopernika”.

 


Angielskie przygody kęckiego „Kopernika”

Plymouth -jedno z największych miast na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, jest miejscem praktyk hotelarzy i kucharzy kęckiego Kopernika. Uczniowie klas 3 odbywają miesięczną praktykę zawodową połączoną z doskonaleniem języka w angielskich  firmach  w ramach projektu  „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , który to jest realizowany z programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.

Grupa 18 osobowa rozpoczęła swoją angielską przygodę 22 kwietnia lotem do Bristolu. Po przyjeździe do docelowego Plymouth uczniowie zostali zakwaterowani u rodzin goszczących. Pierwszy dzień pobytu to spotkanie- welcome meeting w szkole językowej Tellus, które okazało się być momentem organizacyjnym dla grupy polskiej, włoskiej i francuskiej. Integralną częścią pierwszego dnia praktyk była wspólna wycieczka po mieście. Plymouth pokazało się ze swojej lepszej strony,  w słońcu prezentując swe historyczne i geograficzne walory. Dzień następny to podjęcie pracy w firmach hotelarskich i gastronomicznych. Tydzień  wypełniony był rzetelnym wykonywaniem codziennych obowiązków w angielskich firmach, co pozwala zdobyć wiedzę i branżowe doświadczenie. Popołudniami młodzież ma możliwość  spotkania się w szkole Tellus w międzynarodowym towarzystwie w ramach zajęć obejmujących zabawy integrujące grupy, kształcenie językowe i kulturowe. Z kolei sobota to czas aktywnego odpoczynku –poza nami wyjazd do Kornwalii,  zwiedzanie St Michael’s Mount koło Penzance oraz St.Ives, największych atrakcji turystycznych regionu.

Zagraniczne praktyki zawodowe są nadzorowane przez opiekunów stażu i koordynatorów Erasmusa+, którzy z dumą przyjmują opinie bossów o pracy polskich uczniów, podkreślających sumienność, pracowitość, kompetencje zawodowe i komunikatywne praktykantów.

Nad bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem uczniów czuwają nie tylko polscy nauczyciele, ale również rodziny goszczące, nazywane pieszczotliwie przez młodzież „host mamami”. Gospodarze pomagają młodzieży w organizowaniu życia codziennego, dogadzają ich kulinarnym zachciankom, wyjaśniają zawiłości angielskiego stylu życia i mentalności, są pomocni w każdej trudnej sytuacji.

Co robią uczestnicy praktyk zawodowych  w Plymouth (Anglia) kiedy nie pracują? Otóż odpoczywają w raju…

Po kolejnym pracowicie spędzonym tygodniu, po pilnym podnoszeniu swoich kompetencji zawodowych i językowych uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 10SME im. M. Kopernika mogli odpocząć właśnie w „raju”. W sobotę w ramach poznawania kraju goszczącego technicy hotelarstwa oraz żywieniowcy wyruszyli na wycieczkę do Eden Project, miejsca zwanego największą szklarnią świata. To niezwykły ogród botaniczny, położony w hrabstwie Kornwalia, pełen egzotycznych roślin z różnych stron świata. Uczniowie mogli poczuć się tam, jak w prawdziwym lesie tropikalnym, zaobserwować relacje zachodzące w naturze oraz poznać (zrozumieć) ekologiczne aspekty życia na Ziemi. Dla kucharzy oraz innych amatorów zdrowego żywienia szczególną atrakcją była możliwość skorzystania z kuchni serwującej potrawy z produktów pochodzących z własnych ekologicznych upraw.

W kolejny wolny dzień- niedzielę, młodzież miała okazję  podziwiać  statki pirackie, posłuchać  żeglarskich szant a nawet zrobić sobie zdjęcia ze słynnym Jackiem Sparrowem. Miasto Plymouth opanowali bowiem piraci z okazji corocznego „Pirate Weekend”8.

Pogoda dopisywała, humory również, grupa chłonęła widoki i atmosferę nadmorskiego Plymouth, będąc świadomą , że to już ostatni tydzień  zagranicznej praktyk w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, który to jest realizowany z programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.

W przyszłym roku tymi widokami cieszyć się będą kolejni uczniowie „Kopernika”.


Uczniowie „Kopernika” na stażach  zawodowych w Anglii

Jak  już wcześniej informowaliśmy, po podpisaniu w sierpniu 2016 r.  umowy na realizację przez   Powiatowy Zespół Nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach   projektu  :

„Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” ,

który to jest realizowany programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +, rusza rekrutacja na staże zawodowe w Anglii dla dwóch grup naszych uczniów: techników hotelarstwa oraz techników  żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie  przejdą fazy rekrutacji, dopuszczającej ich do wyjazdu. Dopiero jego pozytywne zaliczenie wyłoni  ostatecznie tych, którzy  pojadą na praktykę. Nie ma co ukrywać- motywacja jest naprawdę dobra!

Przypomnijmy tylko, że młodzież  klas trzecich rywalizuje  o udział w projekcie „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, gdzie podczas czterotygodniowego pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i te interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej.

O szansie dla uczniów zostali oczywiście powiadomieni podczas spotkań z dyrekcją rodzice młodzieży , i oni też będą z pewnością wspierać dzieci w procesie rekrutacji.

Cały projekt realizowany  będzie w latach 2016-2018, obejmuje wyjazdy dla hotelarzy i gastronomów (18 osób-maj 2017) oraz hotelarzy i mechaników (12 osób –marzec 2018). Całkowita kwota dofinansowania pozyskana przez szkołę to 91 815 Euro.

Należy zaznaczyć, że młodzież „Kopernika”  również w ramach programu Erasmus + w tym roku szkolnym  pojedzie na praktykę do znanej nam już Portugalii  oraz Hiszpanii.

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


„Kopernik” na konferencji Erasmus+ w Warszawie

W dniach 07.04.2016r. dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 10 SME w Kętach Aneta Jekiełek wraz wicedyrektor Ewą Marchewką wzięły udział w konferencji „Karta jakości mobilności w obszarze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego na lata 2016-2020 w ramach projektu Erasmus+” która odbyła się w Warszawie.

Konferencja skierowana była do instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, które posiadają  doświadczenie w realizacji projektów mobilności o dobrej jakości. Ponieważ PZ NR10SME im. M. Kopernika w Kętach ma już za sobą zamknięte trzy duże projekty unijne ma szansę na uzyskanie ww. karty.

Podczas konferencji omówiono zasady wnioskowania o Kartę jakości mobilności, strategie umiędzynarodowienia instytucji a szkoły, które posiadają Kartę podzieliły się swymi doświadczeniami.
Warto przypomnieć, że „Kopernik” realizuje właśnie kolejny projekt praktyk zawodowych w Portugalii oraz Hiszpanii skierowany do uczniów klas III_Technikum.

W tym dniu rozpoczęła się również studencka konferencja Annual General Meeting, organizowana przez międzynarodową organizację studencką Erasmus Student Nerwork. Głównym jej tematem była szeroko rozumiana mobilność studencka m.in. jako kontynuacja wcześniejszych praktyk zagranicznych w ramach Erasmus+.


„Kopernik” na seminarium w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus+ 

   Dnia 07 listopada 2016. odbyło się w Warszawie seminarium na temat roli opiekuna w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w Programie Erasmus+. W seminarium tym, które świetnie odpowiada potrzebom PZNr10SME im.M. Kopernika wzięła udział wicedyrektor Ewa Marchewka. Przecież w ramach programów unijnych- przedtem Leonardo da Vinci, Comenius a teraz Erasmus + uczniowie szkoły od lat mają możliwość zgłębiani tajników zawodu w zagranicznych firmach na obcym gruncie, poznając przy okazji kulturę  oraz język kraju goszczącego.

Czytaj pełny tekst


Praktykanci o praktykach z Erasmus+

Kęcki „Kopernik” zorganizował spotkanie informacyjne z myślą o młodzieży zakwalifikowanej do udziału w  tegorocznych praktykach zagranicznych w Hiszpanii, Portugalii oraz Anglii.  Miało ono  na celu również promocję praktyk opłacanych z pozyskanych przez  Szkołę funduszy unijnych pochodzących z  programu Erasmus Plus. Uczniowie zostali zapoznani  m.in. z: otwórz plik

 


Przygotowania „Kopernika” do praktyki zawodowej w Anglii

 Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach na stałe zagościły w planie pracy zarówno uczniów klas Technikum  jak i ich opiekunów. Od kilku już lat kształcący się w klasach tego właśnie typu szkoły mogą poszczycić się udziałem w wyjazdach dających im przede wszystkim możliwość rozwoju zawodowego nie pomijając przy tym rozwoju kompetencji takich jak znajomość języka, samodzielność, zaradność i poznanie kultury innego kraju.

Aby jakość tych staży była na najwyższym poziomie wicedyrektor PZNR10SME oraz jednocześnie koordynator projektu „„Europejskie Praktyki Zawodowe- doświadczenie na dziś i jutro”  Ewa Marchewka wraz z panią Jolantą Kuźmą – nauczycielem j. angielskiego jak i opiekunką młodzieży podczas planowanej praktyki odbyły wizytę przygotowawczą w Plumouth/Anglia. Wizyta miała na celu dopracowanie szczegółów wyjazdu grupy 18 uczniów do Plymouth.

Tym razem swe kompetencje zawodowe będą na międzynarodowym rynku pracy zdobywali uczniowie klasy o profilu TECHNIK HOTELARZ oraz TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH. Podczas wizyty zorganizowano spotkania z kilkoma przyszłymi pracodawcami naszych uczniów, poznano zasady przydziały uczniów zarówno do firma jak i rodzin goszczących , uściślono zakres współpracy, ustalono osoby odpowiedzialne za dalszą realizację projektu i zagwarantowanie właściwego poziomu współpracy. Wyjazd był również okazją do poznania możliwości organizowania czasy wolnego grupy. Warto bowiem podkreślić, iż w ramach takiego wyjazdu uczestnicy mają zagwarantowane wszelkie podstawowe świadczenia: przejazdy, przeloty, transport lokalny, wyżywienie, noclegi jak i program kulturalny w czasie wolnym. Organizacja Tellus Education Group, która jest partnerem Szkoły w tym projekcie oferuje również zajęcia dodatkowe oraz spotkania konwersacyjne. Wszystkie ww. kategorie finansowane są z funduszy projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe- doświadczenie na dziś i jutro”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2016-2018 w ramach programu ERASMUS+.

Wyjazd zagranicę poprzedzony zostanie udziałem w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym, językowym oraz z zakresu zapobiegania ryzyku.

Należy zaznaczyć, że młodzież „Kopernika” również w ramach programu Erasmus+ w tym roku szkolnym  pojedzie na praktykę do znanej nam już Portugalii oraz Hiszpanii.

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe- doświadczenie na dziś i jutro”

 jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

OLYMPUS DIGITAL CAMERA