A
A
C

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Technikum, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, uczestniczą w zajęciach on-line przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 O PROJEKCIE

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małkopolski oraz  organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne..

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane jest przez projekty które są wzajemnie ze sobą powiązane i obejmują:

  • wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego z RPO WM 2014-2020  Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a Województwo Małopolskie – wraz z  uczelniami wyższymi oraz  organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne – partnerem
  • koordynacja realizacji zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”
  • koordynacja i realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych dla techników w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego II”
  • realizacja zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach realizacji projektów konkursowych

OBSZARY

Zajęcia on-line będą przeprowadzane w następujących obszarach:

Żywność – obszar koordynowany przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Turystyka – obszar koordynowany przez Partnera projektu Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach (w wymiarze ok. 25 godzin w pierwszym tygodniu wakacji oraz/lub ok. 10 godzin w trakcie roku szkolnego).

Regulamin rekrutacji