A
A
C

„Kopernik” na wymianie w Bad Liebenzell

   W kwietniu 2016r. uczniowie kęckiego „Kopernika” wzięli udział w tygodniowej międzynarodowej edycji projektu organizowanego przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu  wspólnie z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Niemczech w Badenii Wirtembergii. Mieszkali oni na zamku Burg Bad Liebenzell. Podczas wymiany uczniowie pod opieką pani Olgi Onyszkiewicz uczestniczyli w warsztatach teatralnych, podziwiali piękno kurortu, korzystali z kąpieliska termalnego a także zwiedzali w Stuttgarcie Muzeum Porsche.

Głównym celem wymiany była realizacja projektu dotyczącego uchodźców.

W pierwszej części projektu uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące przyczyn pozostawienia swego kraju przez uchodźców, warunków życia  na obczyźnie.  Swoje stanowisko uczestnicy seminarium mogli wyrazić podczas warsztatów teatralnych, prowadzonych pod kierunkiem pedagoga teatralnego. Istotą projektu jest bowiem spotkanie młodych ludzi z Polski i Niemiec oraz wspólna kreatywna praca, podczas której młodzież ma możliwość zaprezentowania swych przemyśleń i pomysłów.

   PZ Nr 10 w Kętach reprezentowali uczniowie z klasy drugiej technikum Jakub Dyczkowski oraz Bartosz Pilarczyk. Dzięki wymianie uczniowie rozwinęli swoje umiejętności językowe poznali kolegów i koleżanki z Niemiec oraz ich przepiękny region nieopodal granicy francuskiej. Pracowano  także nad zarysem drugiej części projektu, który odbędzie się w listopadzie 2016 w MDSM w Oświęcimiu, gdzie ponownie spotkają się przedstawiciele „Kopernika” w Kętach z uczestnikami z Badenii-Würtembergii.

Koordynatorami projektu są: Olga Onyszkiewicz kierownik Działu Edukacyjno-Programowego z MDSM w Oświęcimiu, Gertrud Gandenberger M.A.Burg Liebenzell oraz Jolanta Klęczar-Horak nauczyciel języka niemieckiego, wieloletni organizator polsko-niemieckiej wymiany w PZ Nr 10 SME w Kętach.

Dziękujemy Dyrekcji PZ Nr 10 w Kętach i Polsko-Niemieckiej Współpracy za wsparcie polsko-niemieckiej wymiany, a organizatorce z MDSM w Oświęcimiu Pani Oldze Onyszkiewicz i Pani Gertrud Gandenberger z Bad Liebenzell za realizację tegorocznego programu oraz za opiekę nad uczniami.

Z niecierpliwością czekamy na drugą część edycji projektu oraz na spotkanie w listopadzie, a w czerwcu na wizytę organizatora polsko-niemieckiej młodzieży z Uelzen Pani Telse Seitschek-Flügge, która zapoczątkowała wymianę z PZ Nr10SME.

Zapraszamy na wymianę na rok szkolny 2016/2017.Zapisy  już rozpoczęte.