A
A
C

Wymiana Polsko-Niemiecka – Uczniowie KOPERNIKA na Mazurach

Na początku kwietnia bieżącego roku uczniowie Powiatowego Zespołu Nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M.Kopernika w Kętach zgodnie z wieloletnią już tradycją wzięli udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą partnerską z Uelzen.

Tegoroczne spotkanie po raz pierwszy w historii naszej wymiany, dzięki staraniom nauczycielki języka niemieckiego pani Jolanty Klęczar-Horak, przebiegało w nieco innych okolicznościach i scenerii. Uczniowie przebywali w Międzynarodowym Centrum Spotkań  Młodzieży „Camp Rodowo” usytuowanym w malowniczym krajobrazie Jeziora Lampackiego i lasów mazurskich, a nie jak dotychczas u rodzin goszczących.

Chociaż deszczowa kwietniowa aura wprawiała początkowo w melancholijny nastrój, nie zakłóciła  magicznej atmosfery tego miejsca. Z dala od zgiełku codzienności, w bliskim kontakcie z przyrodą spotkaliśmy się z otwartym przyjęciem ze strony wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Choć wiodącym tematem pobytu w Rodowie było lepsze poznanie i zrozumienie kultury i zwyczajów kraju sąsiada, wydarzenia z przeszłości  naszych krajów  nie pozwoliły o sobie zapomnieć. Zwiedzając Wilczy Szaniec w pobliżu Kętrzyna wróciliśmy pamięcią do wydarzeń II Wojny Światowej, które ciągle kładą się cieniem na wzajemnych relacjach Polaków i Niemców. Mimo tego jesteśmy przekonani, że udało nam się w pełni zrealizować założenia Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży, mającej na celu polepszenie  wzajemnego zrozumienia,  przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów, których nie brakuje  w świadomości również najmłodszego pokolenia.

Młodzież z obu szkół partnerskich bardzo szybko nawiązała doskonały kontakt ze sobą. Dzięki urozmaiconym zabawom i warsztatom oraz interesujacym  zadaniom w mieszanych grupach uczniowie już w pierwszym dniu znali swoje imiona, szybko zaprzyjaźnili się, chętnie ze sobą współpracowali, a w czasie pożegnania nie kryli łez wzruszenia.

Wieczory przy ognisku i karaoke, zajęcia sportowe, zwiedzanie okolicy oraz niepowtarzalna atmosfera tego miejsca z pewnością na długo pozostaną w naszej pamięci. Wielu uczestników wymiany czeka z niecierpliwoscią na następne spotkanie…