A
A

Erasmus+ 2016, 2017

  „Kopernik” podsumowuje praktyki zagraniczne w Anglii, Hiszpanii i Portugalii

W Hotelu na Błoniach w Bielsku-Białej, który sprawuje patronat nad klasami hotelarskimi w PZNr10SME, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca zakończenie projektu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, które zorganizowane zostały w ramach projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” oraz zakończenie pierwszego etapu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów w Anglii, które zorganizowane zostały w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach realizuje wyżej wymienione projekty staży zagranicznych przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Uroczystość stała się okazją do spotkania wszystkich zaangażowanych w realizację projektu stron: przedstawicieli organizacji i przedsiębiorców, które wspierały szkołę na etapie przygotowywania projektów, uczniów i nauczycieli, którzy brali udział w zagranicznych stażach zawodowych. Przy tej okazji pani dyrektor Aneta Jekiełek podziękowała gościom za okazane wsparcie, włożoną pracę i godne reprezentowanie „Kopernika” za granicą. Dyrektor podzieliła się również wiadomością zdobycia przez szkołę prestiżowego wyróżnienia wręczonego podczas uroczystej Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017” organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Celem ogłoszonego w marcu konkursu było wyłonienie najlepszych praktyk szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Podczas spotkania uczestnicy mogli podzielić się wiedzą zdobytą na temat organizacji praktyk zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, doświadczeniem nabytym podczas zagranicznych szkoleń i staży w Anglii, Hiszpanii, Portugalii, czy Włoszech.

Uroczysty obiad składający się z regionalnych dań kuchni hiszpańskiej, portugalskiej i angielskiej pozwolił na zapoznanie się z typowymi potrawami z tych regionów. Prezentacje multimedialne składające się ze zdjęć wykonanych przez uczestników praktyk pozwoliły na poznanie miejsc odbywania praktyk, stały się również okazją do zaprezentowania odwiedzanych w czasie wolnym miejsc i obiektów, które są istotne dla kultury Anglii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Koordynatorką projektu zagranicznych staży zawodowych w Anglii jest w-ce dyrektor Ewa Marchewka, z kolei projekt zagranicznych staży zawodowych w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech jest koordynowany przez Dorotę Gawron – nauczyciela przedmiotów informatycznych.

Prezentacja – podsumowanie projektu

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


„Kopernik” wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2017”

 

 

W dniu 8 czerwca 2017 r. przedstawiciele Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach w-ce Dyrektor Dagmara Kojder-Pyrdziak oraz koordynator projektów zagranicznych praktyk zawodowych Dorota Gawron uczestniczyły w uroczystej Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017” organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Celem ogłoszonego w marcu konkursu było wyłonienie najlepszych praktyk szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Zgłoszony do konkursu projekt zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych technikum w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”, który realizowany był przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus + został uznany za DOBRĄ PRAKTYKĘ  w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017”. Na uwagę zasługuje fakt, że Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych jako jedyna szkoła Powiatu Oświęcimskiego została wyróżniona tytułem „DOBREJ PRAKTYKI 2017”.

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


Portugalia i Hiszpania oczami informatyków i elektroników z „Kopernika”

 

 

20 informatyków i 6 elektroników Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach przebywa na zagranicznych praktykach zawodowych w portugalskiej Lizbonie i hiszpańskiej Walencji. Wyjazd na praktyki zorganizowany został w ramach projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Praca w zagranicznych przedsiębiorstwach branżowych pozwala uczniom rozwijać ich umiejętności zawodowe, a także doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim, hiszpańskim, czy portugalskim. Wyjazd na praktyki to nie tylko praca, to także bogaty program kulturowy dzięki, któremu uczestnicy poznają ważne dla Portugalczyków i Hiszpanów miejsca. Jedną z największych atrakcji wyjazdu są wizyty nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym, lekcje przygotowywania regionalnej hiszpańskiej potrawy paelli stały się okazją do spróbowania tego znanego na całym świecie specjału lokalnej kuchni. Uczniowie w trakcie praktyk zawodowych zwiedzili m.in. słynną z powodu objawień Fatimę, położone nad Atlantykiem Nazare, czy wpisaną na listę UNESCO Sintrę. Wizyty w zlokalizowanych na terenie Walencji i Lizbony Oceanariach, spacer murami Obidos, czy zamek w Mafrze pozostaną w pamięci uczestników na długo.

Dzięki pozyskanemu przez szkołę dofinansowaniu udział w praktykach jest bezpłatny.

 

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


„Kopernik” reprezentował Polskę na konferencji na Malcie

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja programu Erasmus+ wyłoniła w wyniku ogólnopolskiego naboru trzy osoby, które reprezentowały Polskę na konferencji „Training on capacity building in the implementation of VET (KA1)” organizowanej przez maltańską organizację EUPA.

Jedną z trzech zakwalifikowanych do udziału Polek była mgr inż. Dorota Gawron – nauczyciel przedmiotów informatycznych Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

Głównym celem trzydniowego wydarzenia na Malcie było dzielenie się wiedzą i wypracowanie standardów pracy z projektami zagranicznych staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Wyjazd na Maltę stał się okazją do nawiązania kontaktów szkoły z organizacjami z Malty, Grecji, Belgii, Holandii, Węgier, czy Aruby, które w przyszłości zaowocują opracowaniem projektów zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli szkoły.

Pani Dorota Gawron jest koordynatorem projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach, którego obecnie na czterotygodniowych praktykach w Portugalii przebywa 18 uczniów klas III technikum (12 informatyków i 6 elektroników), a 8 osobowa grupa informatyków doskonali swoje umiejętności zawodowe w Hiszpanii.

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


Mobilność Hiszpania – nowoczesne metody nauczania.

Scenariusze lekcji przedstawiające nowe metody nauczania, które będą wdrażane w Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Powstanie scenariuszy jest wynikiem wizyt nauczycieli w hiszpańskich szkołach, których profile odpowiadały profilowi naszej placówki.

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK INFORMATYK

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


Nauczyciele kęckiego Kopernika w Hiszpanii

W dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2016 r. ośmiu nauczycieli Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im._Mikołaja Kopernika w_Kętach odbywało szkolenia z zakresu kształcenia zawodowego we hiszpańskiej Barcelonie. Wyjazd kadry pedagogicznej jest częścią projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” realizowanego przez szkołę przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+, w ramach którego uczniowie i nauczyciele Kopernika wyjeżdżają na zagraniczne praktyki i szkolenia. Koszty wyjazdów pokrywane są w całości z Funduszy Unijnych.

W trakcie tygodniowego pobytu w Hiszpanii uczestnicy wyjazdu  mieli okazję zapoznać się z hiszpańskim systemem szkolnictwa zawodowego.  Spotkania pozwoliły zdobyć wiedzę na temat szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem metod pracy, wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych, organizacji egzaminów zawodowych. Prowadzone dyskusje stały się okazją do wymiany doświadczeń, poznania kultury i dziedzictwa Hiszpanii. Teraz kolejny etap, który będzie polegał na opracowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu rezultatów mobilności. Szkolenie zorganizowane we współpracy z hiszpańskim partnerem pozwoli placówce zrealizować założenia Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły, którego głównym celem jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej, sprostaniu oczekiwaniom współczesnego rynku pracy.

 

 

Szkoła jest w trakcie przygotowania czterotygodniowych praktyk dla informatyków i elektroników. W maju 2017 r. 18 uczniów klas trzecich technikum będzie uczestniczyć w czterotygodniowych praktykach zawodowych w portugalskiej Lizbonie, a 8 odbędzie staże w hiszpańskiej Walencji.

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

 


Informatycy i hotelarze „Kopernika” na praktykach w Hiszpanii

 

19 uczniów (12 informatyków i 7 hotelarzy) Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im._Mikołaja Kopernika w Kętach wróciło z czterotygodniowych praktyk  zawodowych w Walencji. Staże zostały zorganizowane w ramach projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Uczniowie szkoły w trakcie realizowanych w hiszpańskich firmach i hotelach staży mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i językowych, nauczyli się pokonywać bariery wynikające z różnic kulturowych, pracowali w środowisku wielokulturowym. Pokonywanie kolejnych wyzwań zawodowych wzmocniło poczucie własnej wartości oraz motywację do dalszej nauki i rozwoju.

Wyjazd na praktyki to nie tylko praca, to również możliwość poznania bogatej kultury tego położonego nad brzegiem Morza Śródziemnego kraju. W czasie wolnym informatycy i hotelarze zwiedzili Walencję. Wizyta w Mieście Sztuki i Nauki oraz największym w Europie Oceanarium pozostanie w pamięci uczestników na długo. W trakcie lekcji gotowania paelli uczniowie mieli możliwość przygotowania tej tradycyjnej pochodzącej z regionu Walencji potrawy. Dopełnieniem wyjazdu była wycieczka rowerowa położonymi w starym korycie rzeki ogrodami Turii.

Dzięki pozyskanemu przez szkołę dofinansowaniu uczniowie biorący udział w stażach mieli opłaconą podróż (w tym bilety na samoloty), ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne i wycieczki. Uczestnicy otrzymali również wypłacone w dwóch transzach kieszonkowe.

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w roku szkolnym 2016/2017 zorganizuje kolejne zagraniczne praktyki zawodowe. Dzięki pozyskaniu Funduszy Unijnych uczniowie wyjadą na miesięczne staże do Portugalii, Hiszpanii i Anglii.

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


Informatycy i hotelarze z kęckiego „Kopernika” podbijają Walencję

W ramach  europejskiego programu ERASMUS+ grupa 19 uczniów Kopernika realizuje projekt pod nazwą „Europejskie doświadczenia dziś to nowoczesne perspektywy zawodowe jutro”. Młodzież przebywa w maju na miesięcznej praktyce zawodowej w hiszpańskiej Walencji.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w zawodach informatyka i hotelarza. Staże odbywają się w  renomowanych hotelach i  firmach informatycznych, gdzie adepci zawodu mogą w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole i poszerzyć ją o nowe aspekty związane   z szerszymi europejskimi standardami w środowisku pracy.

Praktyka  połączona jest z bogatym programem kulturalnym i praktycznym szkoleniem językowym. Stąd ogromną zaletą tegorocznego pobytu w Walencji jest zakwaterowanie uczniów  nie w hotelu, a u rodzin, gdzie  mogą przez cały pobyt ćwiczyć język hiszpański, którego podstawy zdobyli na kursie przygotowawczym w Polsce, degustować domową, hiszpańską kuchnię, jak również spędzać czas z hiszpańskimi rodzinami na co dzień, poznając ich zwyczaje i  tradycje.

Staż zawodowy to nie tylko praca. Już w pierwszych dwóch tygodniach uczniowie zwiedzili Walencję i jej zabytki, w towarzystwie hiszpańskich animatorów podziwiali najsłynniejsze miejskie  murale i graffiti, byli w  oceanarium i Miasteczku Sztuki i Nauki oraz odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne, gdzie zbierali  i degustowali regionalne owoce i warzywa, a potem z zebranych własnoręcznie plonów gotowali pod okiem gospodarza tradycyjną, walencką „paella”.Po obfitej biesiadzie łatwiej mogli zrozumieć sens obowiązkowej, hiszpańskiej  sjesty.

Z niecierpliwością czekamy na powrót reprezentantów „Kopernika”, by usłyszeć dalsze relacje z tej niezwykłej dla uczniów przygody, dającej im  zarazem szansę na lepsze zawodowe jutro.

 Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


Informatycy i hotelarze Kopernika wyjadą na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

 

Grupa 19 uczniów (12 techników informatyków i 7 hotelarzy) Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach przygotowuje się do wyjazdu na 4- tygodniowe praktyki zawodowego do hiszpańskiej Walencji.

W ramach zorganizowanego przez szkołę przygotowania uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w 10 godzinnym kursie języka hiszpańskiego, brali udział w warsztatach: kulturoznawczych, z zakresu zarządzania ryzykiem. Placówkę odwiedzili również przebywający na wymianach w Polsce uczniowie z Turcji, Belgii i Włoch, którzy zorganizowali warsztaty z różnic i podobieństw kulturowych. W trakcie 4 godzinnego spotkania uczniowie zdobywali wiedzę, która zostanie przez nich wykorzystana podczas pobytu w słonecznej Hiszpanii. Bezpośrednie rozmowy z pochodzącymi z różnych krajów rówieśnikami stały się okazją do sprawdzenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim.

Wyjazd na praktyki zawodowe jest możliwy dzięki pozyskaniu przez szkołę Funduszy Unijnych. Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie nie ponoszą dodatkowych opłat. Z pieniędzy projektu pokrywane są m.in. koszty: biletów lotniczych, zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów w trakcie pobytu w Walencji, wycieczek, ubezpieczenia. Każdy z uczestników otrzymuje również kieszonkowe.

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach od wielu lat pozyskuje Fundusze Unijne na realizację praktyk zagranicznych uczniów, co sprawia, że szkoła jest niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie wśród szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego. W ramach projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” poza praktykami zawodowymi w Walencji zostaną zrealizowane szkolenia dla nauczycieli w Barcelonie, a w roku 2017 informatycy i elektronicy będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe na praktykach w Hiszpanii i Portugalii. Szkoła wnioskuje również o dofinansowanie praktyk zawodowych w Anglii.

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


 


„Kopernik” na konferencji Erasmus+ w Warszawie

W dniach 07.04.2016r. dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 10 SME w Kętach Aneta Jekiełek wraz wicedyrektor Ewą Marchewką wzięły udział w konferencji „Karta jakości mobilności w obszarze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego na lata 2016-2020 w ramach projektu Erasmus+” która odbyła się w Warszawie.

Konferencja skierowana była do instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, które posiadają  doświadczenie w realizacji projektów mobilności o dobrej jakości. Ponieważ PZ NR10SME im. M. Kopernika w Kętach ma już za sobą zamknięte trzy duże projekty unijne ma szansę na uzyskanie ww. karty.

Podczas konferencji omówiono zasady wnioskowania o Kartę jakości mobilności, strategie umiędzynarodowienia instytucji a szkoły, które posiadają Kartę podzieliły się swymi doświadczeniami.
Warto przypomnieć, że „Kopernik” realizuje właśnie kolejny projekt praktyk zawodowych w Portugalii oraz Hiszpanii skierowany do uczniów klas_III_Technikum.
W tym dniu rozpoczęła się również studencka konferencja Annual General Meeting, organizowana przez międzynarodową organizację studencką Erasmus Student Nerwork. Głównym jej tematem była szeroko rozumiana mobilność studencka m.in. jako kontynuacja wcześniejszych praktyk zagranicznych w ramach Erasmus+.

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


Mobilność Włochy – nowoczesne metody nauczania.

 

Scenariusze lekcji przedstawiające nowe metody nauczania, które będą wdrażane w Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Powstanie scenariuszy jest wynikiem wizyt nauczycieli we włoskich szkołach, których profile odpowiadały profilowi naszej placówki.

 

 

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK HOTELARZ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK MECHANIK

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +