A
A

ERASMUS+ 2018, 2019, 2020

Zagraniczne staże zawodowe w Lizbonie i szkolenia w Sewilli – podsumowanie projektuCzytaj tłumaczenie w języku angielskim

Kopernik -Logo PZ nr 10 SME; Flaga Unii Europejskiej; napis ERAZMUS plust

Logo „Kopernika” oraz projektu ERAZMUS+

W październiku 2020 Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach zakończył realizację kolejnego projektu Erasmus+. 20 uczniów klas trzecich technikum kształcących się w zawodach technik informatyk i technik elektronik oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjechało na zagraniczne staże i szkolenia do Lizbony i Sewilli. Ten projekt był wyjątkowy tak jak panująca na całym świecie sytuacja. Zamknięcie granic i troska o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli zmusiła nas do odwołania trzeciej z planowanych na maj 2020 mobilności.

W 2019 zorganizowaliśmy dwa wyjazdy: jeden dla uczniów i jeden dla nauczycieli. Uczniowie w trakcie 4-tygodniowych staży zawodowych podnosili swoje umiejętności zawodowe, odbywając staże zawodowe w przedsiębiorstwach branżowych mających swoje siedziby w portugalskiej stolicy. Bogaty program kulturowy obejmujący m.in. wycieczki nad Ocean Atlantycki, do Sintry, czy Fatimy pozwolił poznać uczniom ważne do kraju goszczącego miejsca. Nauczyciele w trakcie trwających tygodniowych szkoleń job-shadowing w hiszpańskich szkołach mieli możliwość poznania metod pracy kolegów z tego pięknego kraju. Wymiana doświadczeń stała się okazją do dyskusji na temat współpracy pracodawców ze szkołami.

Zorganizowane w ramach projektu: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” mobilności zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli stały się okazją do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Praca w odmiennych kulturowo zespołach pozwoliła doskonalić umiejętności interpersonalne, a nawiązane znajomości pozostaną w pamięci uczestników na długo.

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” był realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Autorkami i koordynatorkami projektu były nauczycielki pracujące w szkole: Dorota Gawron i Urszula Kudłacik.

 

Grupa uczniów "Kopernika" na tle rzeki Tag, w tle wieża Torre de Belem

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


Informatycy i elektronicy Kopernika podbijają PortugalięCzytaj tłumaczenie w języku angielskim

W temperaturze 36°C (w cieniu) zakończył się pierwszy tydzień praktyk informatyków i  elektroników z Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

Od 5 maja dwudziestu uczniów przebywa na miesięcznych praktykach zawodowych w  portugalskiej Lizbonie. W trakcie realizowanych staży zawodowych w przedsiębiorstwach branż IT i elektronicznej przyszli technicy sprawdzają swoje umiejętności zawodowe. Uczą się jak praktycznie wykorzystywać zdobytą w szkole wiedzę oraz poznają kulturę kraju goszczącego, pracując w środowisku wielokulturowym.

Wyjazd na praktyki połączony jest z bogatym programem kulturowym. W trakcie ubiegłego weekendu uczniowie zwiedzili Sanktuarium w Fatimie, średniowieczne Obidos, zobaczyli Ocean Atlantycki i położoną nad jego brzegiem miejscowość Nazare. Niedzielny wyjazd pozwolił uczniom poznać Belem – położoną nad Tagiem dzielnicę Lizbony z wpisanym na listę UNESCO klasztorem Hieronimitów i Torre de Belem.

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów, są możliwe dzięki pozyskaniu przez szkołę środków z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” zakłada realizację staży zawodowych dla informatyków, elektroników i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Sewilli, Lizbonie i Walencji.

Koszty udziału uczniów i nauczycieli w projekcie, są w całości finansowane  ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


Informatycy i elektronicy przygotowują się do wyjazdu do Portugalii. Czytaj tłumaczenie w języku angielskim

Dwudziestu uczniów klas III technikum, 15 informatyków i 5 elektroników przygotowuje się do wyjazdu na czterotygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii. Zaplanowany na maj 2019 wyjazd poprzedzony jest realizacją przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Miejscami odbywania staży będą przedsiębiorstwa branży informatycznej i elektronicznej położone w Lizbonie i jej najbliższych okolicach.

 

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+


Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu: Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” przez uczestników szkoleń job-shadowing w Hiszpanii.Czytaj tłumaczenie w języku angielskim

TECHNIK HOTELARSTWA:

 

TECHNIK INFORMATYK:

 

TECHNIK MECHANIK:

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

 


Nauczyciele Kopernika uczestniczą w szkoleniach job shadowingCzytaj tłumaczenie w języku angielskim

W styczniu 2019 r. grupa 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyła w tygodniowych szkoleniach job shadowing w hiszpańskiej Sewilli.

Uczestnicy staży mieli możliwość poznania realiów kształcenia zawodowego poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez hiszpańskich kolegów. Placówki wybrane przez zagranicznego partnera kształcą uczniów w takich dziedzinach jak:  programowanie produkcji mechanicznej, systemy elektrotechniczne, opracowywanie elementów elektronicznych, motoryzacja, mechanika, instalacje elektroniczne i elektryczne, elektronika stosowana, hotelarstwo i gastronomia. Szkoły posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach, których wyjeżdżają na staże i szkolenia m.in. do  USA, Irlandii, Szwajcarii, Włoch. Szkoły są bardzo dobrze wyposażona w nowoczesne urządzenia technologiczne, które są szeroko stosowane podczas lekcji klas zawodowych.

Tygodniowe szkolenia stały się okazją do porównania polskiego i hiszpańskiego systemu edukacji, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, rozwoju osobistego i językowego. Przeprowadzona ewaluacja szkoleń job shadowing wskazała najważniej obszary na jakie oddziaływała mobilność.

Najważniejsze rezultaty osiągnięte poprzez realizację staży:

  • rozwinięcie umiejętności zawodowych
  • zdobycie doświadczenia w posługiwaniu się językiem angielskim (głównym językiem projektu był angielski)
  • zwiększenie mobilności kadry nauczycielskiej pod względem jakości i ilości
  • zwiększenie możliwości zatrudnienia i kariery
  • zwiększenie motywacji do uczestnictwa w różnych formach szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych
  • zwiększenie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania innowacyjnych metod i technik nauczania
  • poznanie z hiszpańskiego systemu edukacji i wymiana doświadczenie z nauczycielami z Hiszpanii
  • poznanie historii, kultury, kuchni Hiszpanii
  • uczenie się umiejętności pracy w zróżnicowanym kulturowo zespole.

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +


Nauczyciele przedmiotów zawodowych przygotowują się do wyjazdu na job shadowing.Czytaj tłumaczenie w języku angielskim

Dziesięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych przygotowuje się do wyjazdu na szkolenia job shadowing realizowane w ramach projektu „„Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy”. W styczniu 2019 r. kadra uczestniczyć będzie w zajęciach zawodowych prowadzonych przez ich hiszpańskich kolegów. Miejscami odbywania staży będą szkoły zawodowe położone na terenie hiszpańskiej Sewilli.

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

 


Informatycy i elektronicy Kopernika wyjadą na staże zawodowe do Hiszpanii i PortugaliiCzytaj tłumaczenie w języku angielskim

24 maja 2018 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła listę szkół, które otrzymają dofinansowanie projektu zagranicznych staży zawodowych w ramach programu Erasmus+ akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Wśród szkół i organizacji z całej Polski, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane jest Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach.  Projekt kęckiego Kopernika po raz kolejny uzyskał uznanie Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Na uwagę zasługuje fakt, że do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 1022 wnioski, z których 256 uzyskało dofinansowanie.

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” poprzez organizację w latach 2018 – 2020 czterotygodniowych staży zawodowych dla 40 uczniów klas III technikum: 30 informatyków i 10 elektroników oraz dziesięciu tygodniowych szkoleń job shadowing dla nauczycieli stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez Europejski Rynek Pracy. Odbywanie staży w hiszpańskich i portugalskich przedsiębiorstwach zostanie połączone ze zwiedzaniem Walencji, Lizbony, Sintry, Cascais. Uczniowie zobaczą Ocean Atlantycki i najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy, będą odpoczywać nad Morzem Śródziemnym. Tygodniowe szkolenia dla nauczycieli zorganizowane zostaną przez szkoły zawodowe zlokalizowane w hiszpańskiej Sewilli.

Udział w stażach jest bezpłatny, z przyznanego dofinansowania pokryte zostaną m.in. koszty przelotów, bilety miesięczne, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty wycieczek, dodatkowo każdy z uczestników otrzyma kieszonkowe. Przyznane na realizację projektu dofinansowanie to 121 702 euro.

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +