A
A
C

Praktykanci o praktykach z Erasmus+

Kęcki „Kopernik” zorganizował spotkanie informacyjne z myślą o młodzieży zakwalifikowanej do udziału w  tegorocznych praktykach zagranicznych w Hiszpanii, Portugalii oraz Anglii.  Miało ono  na celu również promocję praktyk opłacanych z pozyskanych przez  Szkołę funduszy unijnych pochodzących z  programu Erasmus Plus. Uczniowie zostali zapoznani  m.in. z:

Czytaj pełny tekst.