A
A
C

Umowy partnerskie

Umowa partnerska z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii

W  dniu 19.10.2012 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika, w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły mgr Aneta Jekiełek, a  Wyższą Szkołą  Turystyki I Ekologii kierowaną przez Panią Kanclerz mgr Marię Grzechynkę.

Celem tej umowy jest nawiązanie współpracy i objęcie patronatem przez Wyższą Szkołą  Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej klasy o profilu technik hotelarstwa w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

Patronat przyjmuje formę projektu „Klasa Patronacka” i dotyczy :

 • udzielania pomocy dydaktycznej przez pracowników Uczelni  w realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej dla zawodu hotelarza ;
 • prowadzenia badań naukowo-dydaktycznych oraz ćwiczeń praktycznych na terenie Szkoły;
 • współ organizacji  imprez o charakterze edukacyjnym  organizowanych na terenie Szkoły i Uczelni;
 • wymiany doświadczeń między pracownikami obu placówek w ramach wspólnych warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych służących aktualizacji wiedzy i umiejętności;
 • współpracy przy realizacji projektów, inicjatyw edukacyjnych;
 • prowadzenia działań promocyjnych zachęcających uczniów do podejmowania dalszego kształcenia ;
 • umieszczania informacji o Szkole i Uczelni we własnych publikacjach , materiałach promocyjnych, reklamach, stronie internetowej, punkcie rekrutacyjnym;
 • patronatu nad Szkolnym Kołem Turystycznym „20-stka”.

Aktualizacja, 22.01.2015

W czwartek,  15 stycznia 2015 uczniowie klas maturalnych PZNR10SME  mieli okazję zapoznać się z ofertą  Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej– sprawującą  patronat nad naszymi klasami  hotelarskimi.

W trakcie spotkania zostały przedstawione  kierunki  i tok studiów, oferty odbycia praktyk i staży oraz  możliwości zatrudnienia po zakończeniu nauki. Młodzież naszej szkoły, podczas prezentacji multimedialnej, poznała strukturę uczelni, jej siedzibę i tradycje. Prowadzący spotkanie, pan Bartosz Mróz, opowiadał o stażach zagranicznych, możliwościach pracy w czasie roku akademickiego i przyjemnościach życia studenckiego.

Na  koniec  spotkania  każdy uczestnik otrzymał foldery i ulotki informujące o WSTiE.

PZNR10SME

Czytaj więcej...

Porozumienie z hotelem na błoniach w Bielsku-Białej

 

W  dniu 10.09.2012 r., pomiędzy Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły mgr Aneta Jekiełek Hotelem Na Błoniach w Bielsku-Białej reprezentowanym przez pana Mieszko Wolak została podpisana umowa partnerska.

Celem tej umowy jest nawiązanie współpracy i objęcie patronatem przez Hotel Na Błoniach w Bielsku-Białej klasy o profilu technik hotelarstwa w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kętach.
Patronat przyjmuje następującą formę:

 • udzielanie pomocy dydaktycznej przez pracowników hotelu w realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej dla zawodu hotelarza ;
 • współorganizacji wycieczek zawodoznawczych ;
 • współorganizacji  imprez o charakterze edukacyjno-branżowym (Dzień Hotelarza), organizowanych na terenie Szkoły;
 • umożliwienie konsultacji z pracownikami hotelu i w miarę możliwości  aktualizowanie wiedzy praktycznej nauczycieli Szkoły odnośnie hotelarstwa;
 • przekazywanie nieodpłatnie używanego sprzętu i wyposażenia Hotelu do wykorzystywania w procesie dydaktycznym;
 • organizowanie spotkań z uczniami mającymi na celu podnoszenie zainteresowania młodzieży pracą w branży hotelarskiej;
 • prowadzenie działań promocyjnych zachęcających do podejmowania kształcenia w zawodzie hotelarza w PZ Nr 10 w Kętach;
 • umieszczanie informacji o szkole we własnych publikacjach związanych z Hotelem, materiałach promocyjnych, reklamach, stronie internetowej.

 


Warsztaty w PZ10SME – 1 kwietnia 2015r.

 

W ramach współpracy z hotelem na „Na Błoniach” w Bielsku-Białej, w środę 1 kwietnia 2015 roku odbyły się warsztaty z zakresu marketingu dla klas hotelarskich przeprowadzone przez P.Grzegorza Pudę, który na codzień i w praktyce zajmuje się promocją usług hotelarskich.

Każdy z uczniów w czasie zajęć mógł wykazać się własną pomysłowością, spostrzegawczością, elokwencją, a jednocześnie zapoznać się z elementami marketingu wewnętrznego, zewnętrznego, „siłą plotki” itp. Nie bez znaczenia w tych dyskusjach była także nagroda – porządany przez wszystkich deser w hotelowej restauracji, a z obserwacji wynika, że liderzy w tym wyścigu już się pojawili.

Następny etap zmagań odbędzie się w czasie kolejnego już spotkania z pracownikami hotelu,  tym razem w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej...

Umowa o współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

17 styczniu 2013 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku Białej (http://www.wbmii.ath.bielsko.pl/), którą reprezentował Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki a Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół. Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach reprezentowanym przez dyrektor Anetę Jekiełek.

Niniejsza umowa ma na celu podjęcie działań zmierzających w kierunku zacieśnienia współpracy pomiędzy społecznością akademicką ATH w Bielsku Białej, a społecznością uczniowską PZNr10SME w Kętach. Strony zobowiązały się do pogłębienia kontaktów obu społeczności, rozszerzenia relacji edukacyjnych tak, aby młodzież ponadgimnazjalna poznała środowisko akademickie. Każdy uczeń będzie miał możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach otwartych, ciekawych zajęciach laboratoryjnych oraz szkoleniach uzupełniających. Umową będzie objęta promocja obu instytucji w środowisku lokalnym. Zawarta umowa umocni również dotychczasową kilkuletnią współpracę PZNr10 SME z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki ATH, za co serdecznie chcemy podziękować Władzom Dziekańskim oraz pełnomocnikowi Dziekana WBMiI ds. współpracy.


W dniu 2 lutego 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej z młodzieżą klas o profilu, mechanicznym, elektronicznym i informatycznym.
W ramach spotkania młodzież wysłuchała wykładu pana dr hab. Szymona Wąsowicza, prof. ATH nt. „Wybrane zagadnienia optymalizacyjne”. W dalszej części Pan Szymon Wąsowicz przedstawił szereg informacji o Uczelni, warunkach rekrutacji i perspektywach zatrudnienia po jej ukończeniu.

Naszą szkołę w spotkaniu reprezentowali: pani dyrektor Aneta Jekiełek i pan Andrzej Rodak.


24 września br. klasa IV BT (elektronicy i informatycy PZNr10SME) uczestniczyła w wykładach i labolatoriach zorganizowanych w ramach dni otwartych przezAkademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, która jest Partnerem naszej szkoły.

Tematyka zajęć:

Wykłady:
– „W sieci możesz czuć się bezpiecznie”,
– „Sieci światłowodowe w informatyce i telekomunikacji”.

Labolatoria:
– „Programowanie sterowników PLC”,
– „Programowanie robotów przemysłowych FANUC”,
– „Skanowanie 3D”.

Ponadto przez cały dzień dostępna była ciekawa wystawa motoryzacyjno-lotnicza, na której m.in. prezentowana były:
– samochód Alfa Romeo 4C oraz jego silnik 1.7 TBi,
– zabytkowy samochód FIAT 500
– nowe samochody rodziny FIAT 500
– i inne…;-)

Dziękujemy ATH za miłe przyjęcie i nowe, zawodowe doświadczenia.

Czytaj więcej...