A
A
C

Porozumienie z hotelem na błoniach w Bielsku-Białej

 

W  dniu 10.09.2012 r., pomiędzy Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły mgr Aneta Jekiełek Hotelem Na Błoniach w Bielsku-Białej reprezentowanym przez pana Mieszko Wolak została podpisana umowa partnerska.

Celem tej umowy jest nawiązanie współpracy i objęcie patronatem przez Hotel Na Błoniach w Bielsku-Białej klasy o profilu technik hotelarstwa w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kętach.
Patronat przyjmuje następującą formę:

  • udzielanie pomocy dydaktycznej przez pracowników hotelu w realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej dla zawodu hotelarza ;
  • współorganizacji wycieczek zawodoznawczych ;
  • współorganizacji  imprez o charakterze edukacyjno-branżowym (Dzień Hotelarza), organizowanych na terenie Szkoły;
  • umożliwienie konsultacji z pracownikami hotelu i w miarę możliwości  aktualizowanie wiedzy praktycznej nauczycieli Szkoły odnośnie hotelarstwa;
  • przekazywanie nieodpłatnie używanego sprzętu i wyposażenia Hotelu do wykorzystywania w procesie dydaktycznym;
  • organizowanie spotkań z uczniami mającymi na celu podnoszenie zainteresowania młodzieży pracą w branży hotelarskiej;
  • prowadzenie działań promocyjnych zachęcających do podejmowania kształcenia w zawodzie hotelarza w PZ Nr 10 w Kętach;
  • umieszczanie informacji o szkole we własnych publikacjach związanych z Hotelem, materiałach promocyjnych, reklamach, stronie internetowej.

 


Warsztaty w PZ10SME – 1 kwietnia 2015r.

 

W ramach współpracy z hotelem na „Na Błoniach” w Bielsku-Białej, w środę 1 kwietnia 2015 roku odbyły się warsztaty z zakresu marketingu dla klas hotelarskich przeprowadzone przez P.Grzegorza Pudę, który na codzień i w praktyce zajmuje się promocją usług hotelarskich.

Każdy z uczniów w czasie zajęć mógł wykazać się własną pomysłowością, spostrzegawczością, elokwencją, a jednocześnie zapoznać się z elementami marketingu wewnętrznego, zewnętrznego, „siłą plotki” itp. Nie bez znaczenia w tych dyskusjach była także nagroda – porządany przez wszystkich deser w hotelowej restauracji, a z obserwacji wynika, że liderzy w tym wyścigu już się pojawili.

Następny etap zmagań odbędzie się w czasie kolejnego już spotkania z pracownikami hotelu,  tym razem w Bielsku-Białej.