A
A

Umowa partnerska z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

logo PWSZ im. rtm Pileckiego w OśięcimiuW dniu 12.05.2021 roku w Oświęcimiu zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy: Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, reprezentowaną przez Rektor dr n. o zdr. Sonię Grychtoł a  Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Ilonę Kulę

Zgodnie z tekstem porozumienia przedmiotem współpracy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych i innych, mających na celu propagowanie wiedzy.

Współpraca obejmuje w szczególności:

  • budowę mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy,
  • organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń itp.
  • spotkania konsultacyjne przedstawicieli obu jednostek w sprawach działalności organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  • wsparcie przy tworzeniu nowych kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno – gospodarczym,
  • przedstawienie uczniom szkoły możliwości kontynuowania nauki na kierunkach realizowanych w Uczelni,
  • umożliwienie realizacji badań, postaw i oczekiwań uczniów w kontekście ich rozwoju zawodowego,
  • wspieranie przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno- dydaktycznych,
  • tworzenia ram do organizacji zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.

Umowa partnerska z PWSZ im. rtm Witolda Pileckiego

Tekst umowy partnerskiej między PWSZ im. rtm Pilkeckiego a PZ nr10SMEUmowa partnerska między PWSZ im. rtm W. Pileckiego z PZ nr 10 SME, cz.2