A
A

Umowa partnerska z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii

W  dniu 19.10.2012 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika, w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły mgr Aneta Jekiełek, a  Wyższą Szkołą  Turystyki I Ekologii kierowaną przez Panią Kanclerz mgr Marię Grzechynkę.

Celem tej umowy jest nawiązanie współpracy i objęcie patronatem przez Wyższą Szkołą  Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej klasy o profilu technik hotelarstwa w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

Patronat przyjmuje formę projektu „Klasa Patronacka” i dotyczy :

  • udzielania pomocy dydaktycznej przez pracowników Uczelni  w realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej dla zawodu hotelarza ;
  • prowadzenia badań naukowo-dydaktycznych oraz ćwiczeń praktycznych na terenie Szkoły;
  • współ organizacji  imprez o charakterze edukacyjnym  organizowanych na terenie Szkoły i Uczelni;
  • wymiany doświadczeń między pracownikami obu placówek w ramach wspólnych warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych służących aktualizacji wiedzy i umiejętności;
  • współpracy przy realizacji projektów, inicjatyw edukacyjnych;
  • prowadzenia działań promocyjnych zachęcających uczniów do podejmowania dalszego kształcenia ;
  • umieszczania informacji o Szkole i Uczelni we własnych publikacjach , materiałach promocyjnych, reklamach, stronie internetowej, punkcie rekrutacyjnym;
  • patronatu nad Szkolnym Kołem Turystycznym „20-stka”.

Aktualizacja, 22.01.2015

W czwartek,  15 stycznia 2015 uczniowie klas maturalnych PZNR10SME  mieli okazję zapoznać się z ofertą  Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej– sprawującą  patronat nad naszymi klasami  hotelarskimi.

W trakcie spotkania zostały przedstawione  kierunki  i tok studiów, oferty odbycia praktyk i staży oraz  możliwości zatrudnienia po zakończeniu nauki. Młodzież naszej szkoły, podczas prezentacji multimedialnej, poznała strukturę uczelni, jej siedzibę i tradycje. Prowadzący spotkanie, pan Bartosz Mróz, opowiadał o stażach zagranicznych, możliwościach pracy w czasie roku akademickiego i przyjemnościach życia studenckiego.

Na  koniec  spotkania  każdy uczestnik otrzymał foldery i ulotki informujące o WSTiE.

PZNR10SME