A
A

REKRUTACJA NA KURS PRAWA JAZDY

REKRUTACJA NA KURS PRAWA JAZDY

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,  w ramach programów: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” oraz „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację dla uczniów branży elektryczno-elektronicznej oraz turystyczno-gastronomicznej naszej Szkoły, którzy osiągnęli wiek 18 lat na Kurs Prawa Jazdy Kat. B.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na Kurs Prawa Jazdy kat. B

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację uzupełniającą na Kurs Prawa Jazdy kat. B. Tematyka kursu adresowana jest do uczniów kształcących się w następujących zawodach:

technik elektronik

technik informatyk

innych zawodów – w miarę wolnych miejsc

Uczniowie zainteresowani kursem zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego. Regulamin dostępny jest na tablicy szkolnej, na stronie internetowej Szkoły i stronie projektu. Formularze dostępne są
na stronie internetowej i w sekretariacie Szkoły. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do

7. października 2019 r. do godz. 10:00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego udziela p. Dagmara Kojder-Pyrdziak – koordynator projektu, oraz p. Bogdan Wykręt.

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 11 września 2019 22:02