A
A
C

Przygotowania do staży zawodowych w Anglii w „Koperniku”

Przygotowania do staży zawodowych w Anglii w „Koperniku”

Zgodnie z planem,  po podpisaniu w sierpniu 2016 r.  umowy na realizację przez   Powiatowy Zespół Nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach   projektu: „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , który  jest realizowany w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +,  dwie grupy naszych uczniów: TECHNICY HOTELARSTWA ( 6 osób) oraz TECHNICY  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (6 osób) coraz intensywniej przygotowują się wymarzonego wyjazdu. Uczniowie  przeszli  etapy rekrutacji, dopuszczające ich do stażu.  Nie ma co ukrywać, że kandydatów jest co roku więcej niż miejsc. Konkurencja jest silna!

Rozpoczął się już kurs języka angielskiego zawodowego, którego program przygotowany jest dokładnie pod kątem przyszłych praktyk. Uczniowie  poszerzają posiadany zasób słownictwa i zwrotów w swoich branżach.  Przygotowują profesjonalne CV dla przyszłych pracodawców.

W ramach przygotowania przewidziano jeszcze m.in. warsztaty międzykulturowe z cudzoziemcami mieszkającymi w Krakowie i okolicy, warsztaty na temat kultury i zwyczajów w Anglii  oraz warsztaty z zachowania  trudnych sytuacjach.

Młodzież  klas trzecich Technikum przygotowująca  się do udziału w projekcie Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, podczas czterotygodniowego pobytu zagranicznego zdobędzie zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i te interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności,  które umożliwią  rozwój swojej dalszej drogi zawodowej.

Całość wyjazdu uczniów (przeloty, noclegi, bilety na transport lokalny oraz wyżywienie i program kulturalny) finansowana jest z funduszy pozyskanych przez szkołę z programu ERASMUS +.

Cały projekt realizowany  jest w latach 2016-2018. Obejmuje wyjazdy dla hotelarzy i gastronomów: 18 uczniów w maju 2017 r.,  oraz 12 uczniów w maj 2018 r. Całkowita kwota dofinansowania pozyskana przez szkołę wynosi 91 815 euro.

Należy zaznaczyć, że młodzież z  „Kopernika”,  również w ramach programu Erasmus + w roku szkolnym 2016/2017,  była na praktyce w znanej nam już Portugalii  oraz Hiszpanii. Szkoła oczywiście stara się już o finansowanie kolejnych projektów dla uczniów technikum.

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

Ewa Marchewka

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 20 marca 2018 18:54