A
A
C

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

Pani Magdalena Zontek– przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Maciej Sienkiewicz – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Pani Dorota Pizon – sekretarz Rady Rodziców
Pani Elżbieta Płonka – skarbnik