A
A
C

Rekrutacja na Kurs Wizażu i Stylizacji

Rekrutacja na Kurs Wizażu i Stylizacji

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,
w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na Kurs Wizażu i Stylizacji

Kurs adresowany jest do  uczniów kształcących się w następujących zawodach:

 technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

piekarz

cukiernik

Uczniowie zainteresowani kursem zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego. Regulamin dostępny jest na tablicy szkolnej, na stronie internetowej Szkoły i stronie projektu.

Formularze dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie Szkoły.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły

od 08 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz.  10:00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego

udziela Maria Czechowska – koordynator projektu

( kontakt przez mobiDziennik).

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 14 czerwca 2020 14:31